Vstupné podujatia SNS

29.júl 2013

Zahlasujeme vstupné podujatia tohtoročných Slovenských národných slávností:

– v stredu 31. júla o 20. hodine v Galérii Zlaté remeslá bude vernisáž Kreatívna banátska paleta,

 – vo štvrtok 1. augusta:

– o 18. hodine v Galérii Pegas bude otvorenie spoločnej výstavy obrazov Olejomaľby zo slovenských prostredí,

– o 19. hodine v priestoroch Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec bude vernisáž obrazov členov Združenia petrovských výtvarných umelcov pod názvom Petrovské pohľady V,

– o 22. hodine na nádvorí Slovenského vojvodinského divadla bude premiéra dokumentárneho filmu Óda rovine.

J. Č-p

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs