VÝROČNÉ VOLEBNÉ ZHROMAŽDENIE ASSŽ V PETROVCI: Nasledovné štvorročie so staronovým vedením

22.mar 2015

VÝROČNÉ VOLEBNÉ ZHROMAŽDENIE ASSŽ V PETROVCI: Nasledovné štvorročie so staronovým vedením

Doterajšie a aj budúce funkcionárky asociácie žien: (sprava) tajomníčka Mária Gašparovská, predsedníčka Viera Miškovicová a pokladníčka Katarína Zorňanová   (foto: K. Gažová)

Doterajšie a aj budúce funkcionárky asociácie žien: (sprava) tajomníčka Mária Gašparovská, predsedníčka Viera Miškovicová a pokladníčka Katarína Zorňanová (foto: K. Gažová)

Členky Asociácie slovenských spolkov žien sa vo štvrtok 19. marca stretli v sieni Zhromaždenia obce v Báčskom Petrovci na výročnom a volebnom zhromaždení.

Na schôdzi sa zúčastnili predstaviteľky ženských spolkov zo 16 osád a predsedajúcou bola Anna Balážová zo Starej Pazovy. Po odznení a schválení správy o činnosti, finančnej správy za rok 2014 a potom aj plánu práce a finančného plánu na rok 2015, nasledovala voľba členiek do orgánov správy ASSŽ na nasledovné štvorročné obdobie.

Prítomné členky aklamáciou za predsedníčku zvolili Vieru Miškovicovú, ktorá v čele ASSŽ bola aj v predchádzajúcom štvorročnom mandáte. Tiež jednohlasne za tajomníčku asociácie vymenovali Máriu Gašparovskú a za pokladníčku Katarínu Zorňanovú, ktoré tiež doteraz vykonávali tieto funkcie.

Na výročnom a volebnom zhromaždení ASSŽ v Petrovci (foto: K. Gažová)

Na výročnom a volebnom zhromaždení ASSŽ v Petrovci (foto: K. Gažová)

Ani v prípade podpredsedníčok ASSŽ sa nič nezmenilo. Jednohlasnou podporou na miestach troch podpredsedníčok zostali: Darina Valachová – podpredsedníčka pre Báčku, Elenka Haníková– podpredsedníčka pre Banát a Anna Horvátová – podpredsedníčka pre Sriem.

Všetky spomenuté aktivistky asociácie, ako aj Milina Sklabinská ako členka, tvoria Správnu radu ASSŽ. Na členky dozornej rady asociácie zhromaždenie vymenovalo: Annu Valášekovú, Zuzanu HrkovúAnnu Balážovú.

Asociácia si vypracovala aj kalendár tohtoročných podujatí. Staronová predsedníčka asociácie žien Viera Miškovicová sa  poďakovala za dôveru a hovorila aj o ďalších aktivitách, ktoré asociáciu čakajú.

Katarína Gažová

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs