AKTUÁLNY STAV V ZDRAVOTNÍCTVE: Počet lekárov diktujú štandardy

22.mar 2015

AKTUÁLNY STAV V ZDRAVOTNÍCTVE: Počet lekárov diktujú štandardy

nt

Budova DZ je vystavaná pred polstoročím, občas aj prestavaná, a funkčná je dodnes (foto: J. Čiep)

Súčasná budova Domu zdravia v Báčskom Petrovci je vo funkcii už viac ako pol storočia. Časom k nej pristavali lekáreň v priľahlom prízemí obytnej budovy, tiež detskú ambulanciu a neskôr i prístavok pre službukonajúcich lekárov s garážami a najnovšie dostavali aj časť na rehabilitačné účely.

Úradujúci riaditeľ DZ Dr. Jaroslav Danko nám ozrejmil, podľa akých zákonitostí pôsobia obecné domy zdravia, akým je i petrovský.

Čo v rámci zdravotnej starostlivosti občanom tejto obce ponúka DZ?

– Svojou činnosťou kryjeme všetky osady v obci, v ktorých máme aj ambulancie a od pondelka do piatka v nich poskytujeme služby našim občanom. Dokopy máme 16 lekárov a vo víkendových dňoch v Petrovci pracujú službukonajúci lekári. Inštitút pre zdravotnú ochranu podľa počtu zdravotne poistených nám podľa ich noriem schvaľuje počet lekárov. V obci máme zhruba 12,5-tisíca poistencov a na tento počet by malo prislúchať iba 14 lekárov. Podľa kádrového plánu schváleného rezortným ministerstvom sme však mali právo na 18 lekárov. Teraz sme niekde v strede dvoch noriem, lebo z doterajších 18 lekárov tohto roku jedna lekárka odišla do dôchodku a jedna dočasne prerušila prácu. Požadovali sme nahradiť ich, ale ministerstvo nám to ešte neschválilo. V obecnej evidencii úradu práce však máme i niekoľko skončených lekárov, ktorí čakajú na pracovnú príležitosť. Dúfam, že ju aj dostanú.

Oslovili sme aj zakladateľa DZ a o tejto téme sa v mene lokálnej samosprávy vyjadril predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok: „Obec sa snaží svojim občanom umožniť čím kvalitnejšiu a prístupnejšiu zdravotnú a sociálnu ochranu. Okrem služieb geronto domácich v našej obci sa úspešne poskytujú služby kardiológa, gynekológa, pneumológa, logopéda, pedagogických a personálnych asistentov, ktorých prácu obec dokáže finančne uhradiť. Spolu s DZ sa snažíme zabezpečiť prostriedky a možnosť zamestnať nových lekárov primárnej zdravotnej ochrany, a tým skvalitniť služby našim občanom.“

Okrem primárneho zdravotného vyšetrenia, čo je k službe občanom?

Úradujúci riaditeľ DZ Báčsky Petrovec Dr. Jaroslav Danko (foto: J. Čiep)

Úradujúci riaditeľ DZ Báčsky Petrovec Dr. Jaroslav Danko (foto: J. Čiep)

– U nás pracuje aj laboratórium s odberom krvi, moču a biochemickými analýzami, máme aj dvoch pediatrov v Petrovci, ako i rádiológiu, kam patrí ultrazvuk, röntgen, tiež fyziatriu s rehabilitáciou, potom gynekológiu a stomatológiu, čiže dve preventívne detské zubárky a jednu pre seniorov. Lekári majú na starosti aj prácu v pohotovosti, čiže sú i službukonajúci v noci a cez víkend. To ale neznamená, že sú tímy pohotovostnej služby, na tie nemáme nárok. Podľa dohovorenej dynamiky k nám do DZ prichádzajú aj ďalší odborníci – kardiológovia zo Sriemskej Kamenice, ale to už nepatrí do primárnej zdravotnej starostlivosti. Raz do týždňa ordinuje aj pneumológ. Špecializované služby sa hradia z obecného rozpočtu.

Ako oceňujete súčasné vybavenie, s ktorým lekári pracujú v DZ?

– V porovnaní s okolitými domami zdravia môžeme povedať, že sme až nadštandardne vybavení. V poslednom desaťročí sa dosť dbalo, aby DZ nadobudlo nové vybavenie. Máme jednu novšiu sanitku a dve staršie, röntgenovú techniku sme celú zdigitalizovali a aj iné služby sú už vybavené súčasnými prístrojmi.

Keď ide o lekáreň, ako obstáva v konkurencii súkromných lekární?

– Lekárne máme vo všetkých štyroch osadách a v nich dostať lieky na predpis, ktoré financuje republikový zdravotný fond, ako i lieky vo voľnom predaji, podobne ako v súkromných lekárňach. Zásobovanie lekární je však sťažené pre verejné obstarávanie. Počuli sme však, že verejné obstarávanie bude centralizované na úrovni štátu. Do toho budú zapojení aj súkromníci a aj ceny v štátnych a súkromných lekárňach budú vyrovnanejšie.

Aké problémy mapujete v súčasnom pôsobení zdravotníckej ustanovizne?

– Dvaja lekári nám chybujú najviac. Pacienti v Maglići a v Kulpíne boli zvyknutí, že mali službu vo dvoch zmenách, hoci podľa normatívov mali mať iba jedného a pol lekára. Teraz je v každej dedine jeden lekár, kým v Petrovci sú traja, k tomu dvaja sú neustále službukonajúci i v noci a jednotliví lekári si potom fond hodín doplnia dva dni v týždni v Kulpíne a v Maglići.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs