Vyšli hviezdy od Dunaja

3.okt 2017

Vyšli hviezdy od Dunaja

Vojlovičania vždy mali dobrých spevákov, majú ich aj dnes a budú ich mať aj do budúcna. V to sme sa presvedčili v sobotu 30. septembra na festivale spevákov pod názvom Vyšli hviezdy od Dunaja, ktorý už druhý rok za radom vlastnými silami zorganizoval vojlovický SKOS Detvan.

Najmladším účastníkom bol Mário Beracka

Vojlovickému obecenstvu sa predstavilo spolu 26 spevákov, od tých najmladších po veteránov. Program bol rozdelený do troch kategórií. Najprv si zaspievali tí najmladší Mário Beracka, Valentína Čriepková, Sara Mitrovićová, Andrea Koláriková, Martin Holok , Dario Beška, Nađa Lazićová, Michaela Spišiaková, Daria Beracká, David Beška a Jana Beracká.

Nechýbalo spevákov

Ozývalo sa vojlovickým Spomienkovým domom Za horami za dolami, Sedemdesiat sukieň mala, Jaj Anička, Anička, Aká to ruža trojaká… a iné známe slovenské ľudové pesničky. Niektorým to bolo prvé vystúpenie, iní zasa už za sebou majú akú takú skúsenosť, ale v každom prípade Detvan sa aspoň keď ide o spevákov ani do budúcna nemusí obávať.

Martin Kolárik sa neostiechal zaspievať náročnú ťahavú pieseň Kamaráti moji

Po najmladších vystúpili aj tí najstarší, ktorí, ako moderátor Miroslav Oravec povedal, majú trochu viac rokov, ale „v duši a srdci sú ešte vždy chalani pripravení na spev a tanec“. Túto časť programu otvoril Ján Pavela a po ňom na javisko vychádzali Boško Gajan, Michal Čriepok Jano Spišiak, Martin Kolárik, Martin Marko a Martin Nemček. Zaspievali čardášové a valčíkové piesne, ale niektorí z nich si smelo zanôtili aj tie náročnejšie, ťahavé, ktoré vraj na svadbách najradšej spievajú.

Program uzavreli aktívni  speváci, medzi ktorými aj účastníci, dokonca aj laureáti na Banátskom festivale v Padine, festivale V pivnickom poli, a so speváckou skupinou aj na FF Tancuj tancuj. Zaspievali: Miroslav Holok, Zlatko Čriepok, Mirjana Krištofíková, Jaroslav Beracka, Daniela Holoková, Miroslav Beška, Anička Mitrovićová, Jarislav Ivanič. A všetci na slušnej úrovni. Dokonca niektorí až na vysokej úrovni a je skutočne divné, že ešte nemajú nahrávky v Novosadskom  rozhlase. Spevákov sprevádzal 6-členný orchester pod vedením umeleckého vedúceho  Vladimíra Kolárika. Keďže sú Vojlovičania aj dobrí herci aj tentokrát do programu dobre zapadli žartovné skeče v podaní moderátora M. Oravca a Mirka Beracku.

 Z festivalu aj CD

Mirko Beracka (vpravo) v humoristickom skeči s moderátorom Miroslavom Oravcom

Okrem toho SKOS Detvan vydal aj CD so všetkými piesňami, ktoré odzneli na tomto festivale a ktoré si diváci ihneď po programe mohli aj kúpiť.

– Keď ide o výkon spevákov som viac než spokojný, – povedal nám po programe Vladimír Kolárik. – Spokojný som však aj s ozvenou spevákov, aby sa festivalu zúčastnili. Kohokoľvek som sa opýtal či chce vystúpiť povedal: Môže prečo nie, ideme spievať, trochu sa zabávať. Piesne si volili hlavne sami, hádam podľa svojich afinít, ale boli aj takí, ktorí sa so mnou radili, ktorú zaspievajú. Nie som však spokojný s malým počtom divákov, ktorí si program prišli pozrieť, ale tak je ako je. To nás nemôže znechutiť, – konštatoval Kolárik.

Účastníci a hostia si zaspievali aj po programe

Aj tentoraz sa Vojlovičania predstavili ako dobrí organizátori a znovu dokázali, že aj malé prostredia, k tomu podlomené asimilačnými procesmi môžu usilovne a úporne pracovať a zachovávať si svoju ľudovú pieseň.

V dnešnej dobe, keď je každý zaneprázdnený svojimi záväzkami nie je jednoduché zozbierať na jednom mieste iba kvôli spevu 14 dospelých ľudí, ktorí majú svoje pracovné a rodinné záväzky. Avšak to nie je iba jeden večer, lebo vystúpeniu predchádzali aj skúšky a potom aj odchod do Kovačice na nahrávanie CD. Svedčí to iba o kontinuitnej práci v tomto spolku, na ktorú Vojlovičania môžu byť hrdí a príkladom mnohým spolkom z väčšich slovenských prostredí vo Vojvodine.

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs