Výtvarný tábor v Kysáči

17.okt 2020

Výtvarný tábor v Kysáči

Dnes v Kysáči prebiehal 6. výtvarný tábor, ktorý zorganizovali členovia Umeleckého spolku Michala Geržu, vďaka prostriedkom získaným z projektu.

Do Kysáča z tej príležitosti pricestovali maliari z Báčskeho Petrovca, Kulpína, Hložian, Padiny a zo Selenče. Pravdaže, na tábore obrazy maľovali aj domáci výtvarníci, medzi ktorými aj najmladší Alexander Pálik, inak šiestak. Je to vnuk maliarky amatérky Márie Pálikovej, ktorej obrazy krášlia steny Galérie SND, čiže Slovenského národného domu, v ktorom tábor prebiehal.

Zuzana Ferková, predsedníčka US Michala Geržu hovorí, že prostriedky na realizáciu výtvarného tábora získali prostredníctvom projektu, ktorý písali na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, na Slovensku. Uchádzali sa aj o prostriedky z pokrajiny, ale z tohto zdroju pomoc nedostali. Ako Ferková ešte hovorí, rozhodli sa, že napriek pandemickej situácii tábor predsa zorganizujú. Pravdaže, dodržiavali sa predpísaných opatrení a uctievali hranicu zoskupovania v zatvorenom priestore. Z tých dôvodov ich nebolo viacej ako 30.

Maliari po príchode a raňajkách usilovne maľovali. Najviac to boli olejomaľby, ale zastúpené boli i akrylové farby, pastel, kombinovaná maliarska technika ako i maľovanie kriedami. Témy, ktoré zaujali hosťujúcich a domácich maliarov boli rôzne. V období koronavírusu sú takéto podujatia vzácne. Aj preto, že sa umelci mohli stretnúť, pohovoriť si, poradiť sa a posťažovať na to, čo ich trápi.

Inak Umelecký spolok Michala Geržu založili ako krúžok v rámci kysáčskej organizácie invalidov práce a mali vtedy 16 členov. Hneď zorganizovali prvý výtvarný tábor, na ktorom maľoval i Michal Gerža, ktorý však onedlho umrel, nuž si krúžok, a neskoršie spolok, pomenovali podľa jeho mena.

Dnešný tábor trval od 9. do 16. hodiny a tak ako to robili i skorej, členovia kysáčskeho spolku zo získaných prostriedkov pre všetkých účastníkov zabezpečili materiál na maľovanie a postarali sa aj o občerstvenie a spoločný obed.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs