Za Dr. Jánom Markom (1928 – 2015)

2.feb 2015

Za Dr. Jánom Markom (1928 – 2015)

06DrMarkoIN MEMORIAM

V nedeľu 1. februára 2015 v Novom Sade vo veku 86 rokov zomrel Dr. Ján Marko, univerzitný profesor vo výslužbe, publicista. Písal a uverejňoval (sám alebo ako spoluautor) vedecké práce – monografie, štúdie a články týkajúce sa prevažne poľnohospodárskej ekonomiky. Prispieval aj do odborných vedeckých časopisov. O svojej rodnej Kovačici napísal niekoľko významných publikácií: Kovačičania vysokoškoláci (1992), Prvé slovenské osadnícke rodiny v Kovačici (1995), Senianski Markovci v Kovačici (1997), Detský domov v Kovačici (2001) a prispel aj do monografie o Kovačici (1802 – 2002), ako aj do zborníku prác Dr. Janko Bulík, vlastenec, demokrat a martýr (2007). Zostavil aj Lexikón slovenských vojvodinských vysokoškolských učiteľov a vedcov (2009) a iné.

Narodil sa v Kovačici 27. septembra 1928, kde absolvoval aj základnú školu. Poľnohospodársku fakultu zakončil v Zemúne, kde špecializoval ekonomiku poľnohospodárskych podnikov a metódy ich rozdeľovania. Od februára 1962 pracoval na Poľnohospodárskej fakulte v Novom Sade: ako prednášateľ, docent, mimoriadny profesor a ako riadny profesor.

Bol aktívnym členom Spolku vojvodinských slovakistov, členom Matice srbskej a čestným členom Matice slovenskej v Srbsku.

Česť jeho pamiatke!

A. Chalupová

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs