Program venovaný Svätému Sávovi

2.feb 2015

Program venovaný Svätému Sávovi

V utorok 27. januára 2015 v srbskom pravoslávnom kostole v Kysáči bol program venovaný Svätému Sávovi, ochrancovi škôl. Je to školská slava, ktorú oslavuje aj kysáčska škola. Učiteľ výučby pravoslávneho náboženstva Dušan Oparnica prichystal žiakov spolu s kolegyňami Milinkou Krížanovou, Elenkou Krošlákovou a Ankicou Čorlijovou. Deti predviedli hodinový program pozostávajúci zo spevu a básní. Nie malý príspevok k oslavám dal i domáci pravoslávny kňaz Vinko Stojaković s manželkou. Pripomenul deťom, aby sa nevzdávali viery v Boha a dal príklad Svätého Sávu, ktorý bol veľmi múdry, žil pobožne a čestne. Balíčky boli podelené všetkým deťom, aj slovenským aj srbským a bolo ich okolo 120.

                                                                                         Anna Legíňová

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs