Uznanie profesorovi Jurajovi Súdimu

2.feb 2015

Uznanie profesorovi Jurajovi Súdimu

I v Základnej škole Jána Kollára v Selenči v utorok 27. januára  príležitostným kultúrno-umeleckým programom oslávili školskú oslavu –Deň svätého Savu. Na slávnosti sa zúčastnili žiaci a profesori selenčskej základnej školy, predstaviteľky Predškolskej ustanovizne Kolibrík zo Selenča a Ján Šimoni, bývalý a dlhoročný riaditeľ tejto ustanovizne. Po príhovore riaditeľky školy Kataríny Vrabčeniakovej nasledovali slávnostné piesne a básne, zaspieval školský chór a vystúpil aj žiacky orchester. Vo večerných hodinách v sieni Domu kultúry v Báči bola slávnostná akadémia, na ktorej predseda Obce Báč Dragan Stašević najlepším profesorom škôl z územia obce udelil Uznanie svätého Savu. Zo selenčskej školy toto uznanie získal PaedDr. Juraj Súdi.

                                                                                                              Juraj Berédi

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs