Krása krásne(j) zamyslenej ženy

31.jan 2015

Krása krásne(j) zamyslenej ženy

Už svojou prvou samostatnou výstavou pod názvom Krasota zadumanej ženy (Krása zamyslenej ženy) mladá rusínska umelkyňa Kristina Gšvengová (Vrbas 1990) nesporne naznačila, že si čoskoro nájde miesto na výslní vojvodinského výtvarného umenia. Digitálne printy mladej inžinierky webového dizajnu (vznikli za posledné dva roky) sú inšpirované dielom Roya Lichtensteina a Andyho Warhola, špičkových predstaviteľov amerického pop-artu. Na stenách spoločenskej sály Kultúrno-osvetového spolku Karpaty zo 30 exponátov naskutku pôsobilo sviežo a sugestívne.

05Kristina01_jpgOtvárajúc pozorovanú výstavu (24. januára) Gšvengovej spoluobčan, známy vojvodinský umelec Vlado Ňarady o. i. podotkol: „Ona sa na denné predmety díva cez prizmu všadeprítomnej irónie, stavajúcej na falošnej sentimentálnosti. Jej práce sú kritikou dominantnosti gýču a spotrebiteľskej horúčky. Kristina redukovaným jazykom stvárňuje vlastné okolie a vytvára štatistický súpis skutočnosti a jej práce treba prijať a vžiť sa do nich osobitným spôsobom, lebo obsahujú zvláštnu energiu a pohľady na umenie.“ Gšvengovej digitálne printy charakterizuje pevná presná realistická kresba, redukcia a štylizácia znázornených (spotrebných) predmetov, osôb (prevažne portrétov a figúr žien) či hrdinov známych komiksov. Kombináciou detailov, ktorými jemne zosmiešňuje osoby a predmety svojho záujmu (zamyslená), autorka sa náročky dištancuje od ujatých, respektíve ujímajúcich sa noriem konzumnej spoločnosti.

Kristina Gšvengová ukončila základnú školu a Gymnázium Žarka Zrenjanina v rodisku. Akademický diplom získala na grafickom oddelení Vysokej technickej školy odborových štúdií v Novom Sade, keď na desiatku obhájila diplomovú prácu na tému Pop-art v súčasnom vizuálnom umení u profesorky Ljubice Kanazirovej. Predtým vystavovala v novosadskom Štúdiu M, tiež v rámci Noci múzeí vo Vrbase.

                                                                                                                          Juraj Bartoš

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs