Za kvalitnejšiu inklúziu Rómov

27.aug 2013
Z tribúny o afirmatívnych opatreniach pre rómskych žiakov v Starej Pazove

Z tribúny o afirmatívnych opatreniach pre rómskych žiakov v Starej Pazove

Čelní ľudia Obce Stará Pazova veľkú pozornosť venujú postaveniu a potrebám príslušníkov všetkých národnostných menšín, ktoré tu žijú. Okrem príslušníkov slovenskej, chorvátskej, maďarskej národnostnej menšiny významnú časť občanov Staropazovskej obce tvoria príslušníci rómskej národnostnej menšiny. Vďaka dobrej práci lokálnej samosprávy každodenne sa javí potreba ich väčšieho zapojenia do oblasti zdravotníctva, vzdelávania a spoločenských aktivít vôbec.

 Po otvorení Kancelárie pre inklúziu Rómov Obec Stará Pazova venuje čoraz väčšiu pozornosť, hodne času a práce na podporu občanov rómskej národnostnej menšiny. V uplynulých dvoch mesiacoch obecná Kancelária pre inklúziu Rómov realizovala afirmatívne opatrenia na zápis žiakov rómskej národnosti. S cieľom ich čím lepšieho uplatnenia zamestnanci kancelárie oboznámili všetky základné a stredné školy z územia obce s afirmatívnymi opatreniami na zápis rómskych žiakov. V rámci projektu usporiadali tribúnu, na ktorej žiaci a ich rodičia získali potrebné informácie, napr. ako sa opatrenia uplatňujú v praxi, a zároveň získali údaje od žiakov na zápis do želanej školy, resp. na fakultu. Ako sa dozvedáme z Kabinetu predsedu obce, všetky údaje zaslali nadriadeným orgánom pre ďalšie uplatnenie afirmatívnych akcií – Kancelárii pre inklúziu Rómov AP Vojvodiny a Národnostnej rade rómskej národnostnej menšiny. Výsledky týchto aktivít, ktoré realizovala staropazovská Kancelária pre inklúziu Rómov, sú veľmi dobré a v týchto dňoch zaevidovali veľký počet zapísaných, najmä nových stredoškolákov a študentov, do školského roka 2013/2014. Medzi príslušníkmi rómskej národnostnej menšiny z územia Staropazovskej obce je 14 budúcich stredoškolákov, jeden žiak vyššej školy a jeden študent je zapísaný na fakultu.

A. Lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs