Realizácia rozpočtu v popredí

27.aug 2013

Na zasadnutí vo štvrtok 22. augusta Obecná rada Šíd rokovala o realizácii obecného rozpočtu na rok 2013. Náčelníčka Oddelenia pre financie Obce Šíd Jadranka Nedićová informovala, že sa rozpočet realizoval v sume 440 482 000 dinárov, čo je 44,17 % z plánovaného na bežný rok. Vzhľadom na situáciu, vyzdvihli, že aj na konci roku možno očakávať, že sa rozsah plánovaných finančných prostriedkov nedosiahne, takže sa bude musieť schváliť opravný rozpočet.

Náčelníčka Jadranka Nedićová

Náčelníčka Jadranka Nedićová

Ďalšie témy na zasadnutí Obecnej rady sa prevažne vzťahovali na žiadosti o pomoc rôznych subjektov a jednotlivcov. Tak napríklad Miestne spoločenstvo Sot žiadalo podporu obce na vŕtanie novej vodovodnej studne, ženský hádzanársky klub Radnički žiadal súhlas so zmenou názvu na HK Šíd. Žiadalo sa i zrušenie dočasných orgánov miestnych spoločenstiev v Šídskej obci, lebo sú skončené volebné aktivity.

Medzi novinky vo fungovaní novozvolených rád miestnych spoločenstiev patrí rozhodnutie, že všetci predsedovia rád budú dostávať mesačnú úhradu v hodnote 20 000 dinárov a už viac nebudú v pracovnom pomere v miestnych spoločenstvách.

Člen obecnej rady Dragan Gutić podal návrh, aby inšpekčné orgány podnikli niečo s cieľom ohradiť a zabezpečiť nedokončené stavebné objekty, na ktorých sa bežne, nie iba v noci, ale aj cez deň stretáva mládež a hrozí  nebezpečenstvo zranenia. Obecná rada sa uzniesla, že na tomto pláne okamžite podnikne preventívne opatrenia.

Keď ide o finančnú pomoc jednotlivcom, Obecná rada bola štedrá a pozitívne rozhodla o všetkých šiestich žiadostiach.

St. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs