Za Prof. Dr. Danielom Dudkom (1932 – 2015)

14.sep 2015

Za Prof. Dr. Danielom Dudkom (1932 – 2015)

Prof. Dr. Daniel Dudok (Foto: www.slovackizavod.org.rs)

Prof. Dr. Daniel Dudok (Foto: www.slovackizavod.org.rs)

V Báčskom Petrovci dnes predpoludním po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 83 rokov umrel náš popredný jazykovedec a univerzitný profesor Prof. Dr. Daniel Dudok.

Profesor Dudok bol jedným zo zakladateľov a prvým predsedom Spolku vojvodinských slovakistov, zakladateľom a redaktorom spolkového bulletinu a vedeckej publikácie Zborník Spolku vojvodinských slovakistov. Okrem iných funkcií vo verejnom, kultúrnom a vedeckom živote bol aj prvým riaditeľom Slovakistického ústavu Filozofickej fakulty v Novom Sade.

Vo svojej vedeckej činnosti sa venoval dialektológii ako aj dejinám spisovnej slovenčiny vo Vojvodine. Je autorom štúdií a článkov o jazykovej kultúre Slovákov vo Vojvodine.

Vo februári t. r. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov dokončil digitalizáciu audio nahrávok z terénnych výskumov univerzitného profesora, popredného lingvistu a bádateľa Daniela Dudka.

Pohreb bude v utorok 15. septembra o 16,00 na petrovskom cintoríne.

(Hlas ľudu)

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs