Ženy čítajú a píšu

14.sep 2015

Ženy čítajú a píšu

Otvorenie stretnutia

Otvorenie stretnutia

5. LITERÁRNE STRETNUTIE SPOLKOV ŽIEN V PIVNICI

Včera v sieni SKUS Pivnica prebiehalo Literárne stretnutie členiek spolkov žien. Na 5. ročníku tohto podujatia sa zúčastnilo 19 autoriek s prozaickými textami a básňami v nárečí alebo v spisovnej slovenčine. Potleskom ich podporili členky spolkov žien z dvanásť prostredí a hostia.

Stretnutie vzniklo na podnet predsedníčky Spolku žien v Pivnici Anny Valášekovej. I tentoraz s radosťou privítala všetky autorky, ktoré sa osmelili svoje literárne práce aj verejne prečítať.

Stretnutie rozveselili aj divadelné scénky

Stretnutie rozveselili aj divadelné scénky

Na začiatku podujatia sa prítomným prihovoril i Dr. Milan Bajić, riaditeľ Gerontologického strediska v Báčskej Palanke, a otvorila ho Viera Miškovicová, predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien.

Čítanie prózy

Čítanie prózy

Vystúpili autorky z Boľoviec, Báčskeho Petrovca, Báčskej Palanky, Kulpína, Kovačice, Hložian, Pivnice, Iloka, zo Selenče, Silbaša a Starej Pazovy. Nevystali scénky v podaní pivnických žien a hercov OD Janka Čemana, ľudové piesne v podaní speváckej skupiny pivnického spolku žien, ani sprievodná výstava v Diakonickom dome: tentoraz ručné práce Anny Imrekovej.

Anna Francistyová

 

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs