Každý sme iný…

13.sep 2015

Každý sme iný…

K VÝSTAVE EURÓPA V MOJICH MYŠLIENKACH

Čurug v Európe, Európa v Čurugu. Lokálne a globálne, ruka v ruke. Traja autori, tri prístupy, jedno podujatie. Nevedno čím to je, či vodou či prírodou, no mestečko v srdci Báčky dýcha umením skutočne plnými pľúcami. Za necelé polstoročie vyrástlo v ňom až sedemnásť akademicky vzdelaných umelcov, z ktorých niekoľko nich už roky učia na Fakultách výtvarných a úžitkových umení v Belehrade, na novosadskej Akadémii umení prípadne inde.

Ďakujúc skvelému nápadu usporiadateľa – Nadácie 021 hodnotné diela neprezentovať len vo väčších mestách, ale aj na ich periférii, galéria akademického maliara Đorđa Kovačevho, sa 12. septembra stala dejiskom podujatia doposiaľ zriedkavého. Okrem neho totiž , na výstave svoje práce prezentovali i náš Pavel Pop, ako aj Marta Kiss Butterer. Umelci používajúci rozličné symboly, materiály a predlohy.

Z otvorenia výstavy

Z otvorenia výstavy

– Riadiacou ideou projektu je decentralizácia umenia, privádzanie tzv. vysokého umenia na perifériu alebo do provincie, – vyzdvihuje Jovana Kolundžićová z Nadácie 021. Na význam decentralizácie kultúry poukazuje aj námestník pokrajinského tajomníka pre kultúru a informovanie Dragan Srećkov, uvádzajúc, že je projekt Nadácie 021 multietnický a multikultúrny, umožňujúci obyvateľom Čurugu pozrieť si diela vysokej európskej hodnoty.

– Dúfam, že sa okrem terajšieho organizátora aj niektoré iné mimovládne organizácie zaoberajúce sa kultúrou, podujmú vydať takýmito alebo podobnými chodníkmi. Veľa by to znamenalo najmä pre tzv. malé prostredia – odkazuje.

– Práce Kovačeva sú nielen pre nás, ale sú pre Európu, pre svet. Keďže on však nechce ísť doň, tak svet musel prísť sem. A my sme mu, ako jeho kolegovia a dlhoroční známi, akousi podporou v tom. Podstatné však je, že tu v Čurugu vznikla príležitosť dívať sa na svetové umenie, – vraví Pavel Pop.

Otvárajúc výstavu profesor Svetozar Mirkov, ktorý je tiež čuružský rodák, podčiarkol, že toto tematické podujatie ideovo pospájalo troch umelcov. Traja vystavujúci umelci sú spätí aj ideou postmodernizmu, z ktorých sa táto   pri každom z nich prejavuje inakším, svojským spôsobom – skonštatoval.

Rôznorodé a zaujímavé exponáty, desiatky prítomných na vernisáži, skvelá nálada a nové poznatky. Na ten sobotňajší večer viac než dosť na to, aby sa nemohol tak rýchlo stratiť kdesi v hlbinách spomienok.

Oto Filip

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs