Zmeny vo vedení

11.mar 2013

Spolok diabetikov si naplánoval i zvýšenie počtu členov

Diabetes je choroba, ktorá v súčasnosti má tendenciu expanzie. V každodennom boji proti tejto neľahkej chorobe pozoruhodné aktivity v Obci Báčsky Petrovec podniká Spolok diabetikov, ktorý v utorok 26. februára usporiadal výročné a zároveň volebné zhromaždenie. Členov spolku privítal doterajší predseda spolku a člen Výkonného výboru pokrajinského Združenia diabetikov Ondrej Bažík.

– Napriek tomu, že spolok vlani dostal iba 40 percent požadovaných prostriedkov, všetky naplánované aktivity sa im podarilo realizovať, – vyzdvihla v správe o minuloročnej činnosti tajomníčka spolku Anna Moráveková. V roku 2012 sa zamerali hlavne na akcie merania hladiny cukru v krvi v štyroch osadách obce. Organizovali aj prednášky a novinkou bolo i zapájanie mladých volontérok do akcií združenia.

Vo finančnej správe uviedli, že okrem z ministerstva finančné prostriedky získali z členského a od sponzorov. Z miestnej a obecnej úrovne finančnú podporu nedostali. Po prečítaní správy Dozornej rady nasledovala volebná časť zasadnutia. Novým predsedom Spolku diabetikov sa stal Dr. Ján Šuľan,  podpredsedom Ondrej Bažík a tajomníčkou zostala Anna Moráveková. Dozornú radu tvoria: Tomáš Častven, predseda, Mária Majerová a Ondrej Sýkora. V pokračovaní rozhodli, že členov výboru zvolia na prvej marcovej schôdzi.

Do plánu práce na rok 2013 zaradili rad akcií merania hladiny cukru v krvi, ako aj prednášky o cukrovke. Členský poplatok naďalej zostane dvesto dinárov. Novozvolený predseda Spolku diabetikov Dr. Ján Šuľan zdôraznil, že vo svojej práci v spolku dôraz dá na kvalitu a kvantitu. A to na kvalitu života ľudí, ktorí denne bojujú s chorobou, a na kvantitu členov združenia, aby si vzájomne pomáhali a vymieňali vedomosti a skúsenosti.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs