Zvíťazila Padinčanka

25.máj 2015

Zvíťazila Padinčanka

Víťazka Irena Nosáľová z Padiny

Víťazka Irena Nosáľová z Padiny

SKONČENÉ 50. STRETNUTIE V PIVNICKOM POLI

Rovno tak ako pred 50 rokmi, keď na 1. Stretnutí v pivnickom poli v roku 1966 zvíťazila speváčka z Padiny (vtedy Zuzana Halabríniová), aj na jubilejnom 50. pivnickom festivale triumfovala účastníčka z tejto banátskej osady – Irena Nosáľová.

Mladučkej speváčke tlieskalo obecenstvo v pivnickej kinosále v záverečnom koncerte tohtoročného festivalu v nedeľu 24. mája 2015. A aj ostatným odmeneným spevákom. Totiž 2. cenu odbornej poroty za prednes získala Marína Zahorcová z Hložian, dve 3. ceny získali Katarína Kalmárová z VojloviceVlastimír Povolný z Nového Sadu, ceny za autentickosť piesne sa dostali do rúk Jarmile Kolárovej z Báčskeho Petrovca a Andrei Lomenovej z Kysáča. Za ľudový odev (tentoraz všedný – pracovný a pôvodný) odmeny na festivale dostali Daniela Đukićová z KysáčaSára Valentíková z Pivnice. Porota hodnotiaca prednesy a pesničky potešila aj Roberta Zgrablića z Osijeku, a to špeciálnou cenou.

Daniela Đukićová z Kysáča dostala cenu za tento všedný ľudový odev

Daniela Đukićová z Kysáča dostala cenu za tento všedný ľudový odev

Obecenstvo svoje dve ceny určilo pre speváčky z Pivnice: Sandru Grňovú a Sáru Valentíkovú. Účastníkov súťažných koncertov sprevádzal 11-členný a spevákov záverečného nedeľného koncertu 12-členný ľudový orchester pod vedením Valentína Michala Grňu a dobrú súhru so spevákmi aj tohto roku postrehli a pochválili členovia odbornej poroty.

Za pôvodný kroj etnologička odmenila Sáru Valentíkovú z Pivnice

Za pôvodný kroj etnologička odmenila Sáru Valentíkovú z Pivnice

V druhej časti záverečného koncertu – v jeho revuálnej časti – bola prezentácia cédečka , vydaného k 50. Stretnutiu v pivnickom poli. Postarali sa oň NRSNM a Rádio Nový Sad a výber pôvodných a odmenených pesničiek z doterajších festivalov predniesli renomovaní speváci: Miroslav Hemela, Anita Petráková, Boris Babík, Marína ZahorcováAnna Zorňanová.

V posledný festivalový deň prebiehala aj porada odborných porôt s účastníkmi, kde odborníci Juraj Ferík, Mária Zdravkovićová, Jarmila Juricová-StupavskáVlasta Vinkovičová spevákov pochválili za dobrý výber pesničiek, za snahu pri výbere vhodného pôvodného kroja a zároveň konštatovali kvalitný a úspešný ročník tohto nášho najstaršieho hudobného podujatia. Uznali, že tohto roku skutočne potrebovali viac odmien, aby takto ocenili všetkých vynikajúcich spevákov.

Členovia odborných porôt

Členovia odborných porôt

Organizátori pri tejto príležitosti všetkým účastníkom udelili diplom za účasť so symbolickým darčekom a Janko Čérný, ktorý je v organizačnom výbore pivnického festivalu 49 rokov, podľa svojich štatistických ukazovateľov odmenil aj ďalších bývalých účastníkov a verných sprievodcov tohto podujatia. Všetci prítomní si pochutili i na tradičnej festivalovej torte.

Boris Babík spieval v revuálnej časti záverečného koncertu

Boris Babík spieval v revuálnej časti záverečného koncertu

K tomu Asociácia slovenských spolkov žien usporiadala výstavu ručných prác, ktorú si záujemcovia pozreli v nedeľných poobedňajších hodinách v predsieni kinosály.

Anna Francistyová

 

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs