Školský dvor s edukačnou náplňou

25.máj 2015

Školský dvor s edukačnou náplňou

Daniela Marčoková

Daniela Marčoková

Nepriaznivé počasie dvakrát odročilo naplánované aktivity zriaďovania pracovného prostredia v kysáčskej ZŠ Ľudovíta Štúra. Prvýkrát si na 15. mája naplánovali Deň družby a druhýkrát akcia mala byť v sobotu 23. mája. Zrealizovala sa len sčasti, čiže vnútri budovy.

„Čo všetko ste si naplánovali urobiť v rámci zriaďovania školského prostredia?“ opýtali sme sa riaditeľky Daniely Marčokovej.

Smerovníky umiestnia ku reliéfu

Smerovníky umiestnia ku reliéfu

„Fókus sme dali na vonkajšie priestory, lebo chceme školský dvor obohatiť edukačnou a zábavnou náplňou. Plánujeme urobiť bežeckú dráhu, lavičky pomedzi športové terény, biozáhradku, tiež záhradku pred hlavným vchodom. V sobotu 23. mája sme aj ináč mali naplánovanú pracovnú sobotu. Učitelia so žiakmi hlavne farbili už pripravené a zhotovené veci. Do školy mali prísť aj rodičia a nebyť dažďa, robili by atletickú dráhu, ktorá je vďaka podpore z dediny a žiakov nižších ročníkov už sčasti pripravená,“ povedala riaditeľka.

„Uvítanka“ bude na vchode do školy

„Uvítanka“ bude na vchode do školy

„Zvládnete naplánované urobiť vlastnými silami?

„Budeme si pýtať podporu z Mesta Nový Sad, aby sme atletické dráhy a terén na vrhanie gule vysypali antukou. V pláne je tiež vynoviť novou vrstvou asfaltu hádzanárske a basketbalové ihrisko. Plánujeme aj rekonštrukciu krovu na športovej hale a rekonštrukciu ohrady. Chceli sme urobiť novú ohradu, ale na to nieto prostriedky. Do konca školského roka dostaneme spätnú informáciu, či sa to podarí. Pýtali sme prostriedky aj na úpravu betónových plôch pred hlavným učiteľským vchodom, ako i na nový nábytok do niektorých učební. Plató vo dvore školy chceme do konca školského roka vybetónovať a mienime tam vykresliť skákanie panáka, šachové tabule, násobilku, abecedu a iné edukačné a zábavné hry, aby sa žiaci na dvore mohli pobaviť, ale aj poučiť. Urobíme tiež kvetináče z paliet, totemy z drevených telefónnych stĺpov, žirafu z automobilových pneumatík… Na stene kotolne chceme urobiť grafity, ktorých obsah bude prispôsobený školskému obsahu. Nástenné maľby už realizovali žiaci vyšších a nižších ročníkov v rámci výtvarných krúžkov. Chuť máme a na pracovnú akciu prišli takmer všetci učitelia. Takže z toho hľadiska sa vydarila,“ hovorí D. Marčoková.

Farbenie lavičiek

Farbenie lavičiek

„Vrátite sa ešte ku Dňu družby, čiže kamaráteniu žiakov s rodičmi a učiteľmi, ktorý ste museli dvakrát odročiť?“

„Doteraz sme Deň družby robili na konci druhého polroku a teraz sme to chceli zmeniť a realizovať 15. mája, v Medzinárodný deň rodiny. Avšak pre neprajné poveternostné podmienky sme aktivity dvakrát odročili. Po tretí raz sa vrátime ku Dňu družby 12. júna, keď sviatočne otvoríme vynovený školský dvor a so žiakmi a rodičmi sa budeme baviť v tom, čo sme si spravili,“ hovorí naša spolubesedníčka.

 „Zakvitli“ školské chodby

„Zakvitli“ školské chodby

K úprave školy ináč ruky priložili žiaci, rodičia a učitelia. Lokálne predajne, ako i niektorí rodičia, ochotne podporili akciu aj potrebným materiálom.

Elena Šranková

 

 

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs