ZVOLILI NOVÉHO FARÁRA

18.apr 2013

VOJLOVIČANIA SI ZVOLILI NOVÉHO ZBOROVÉHO FARÁRA. V druhú nedeľu po Veľkej noci vo vojlovickom evanjelickom cirkevnom zbore bolo slávnostne. Do tohto zboru v nedeľu 14. apríla zavítal biskup SEAVC  Samuel Vrbovský, senior banátsky Pavel Sklenár a farár Branislav Kulík, ktorí spoločne vykonali nedeľné bohoslužby. Po kázni nasledoval volebný zborový konvent pod vedením biskupa S. Vrbovského. Hlavným bodom volebného zborového konventu bola voľba zborového farára. Synodálny dozorca Pavel Lomiansky krátko ozrejmil state z cirkevnej Ústavy v súvislosti s konventom, ale aj povinnosťami farára. Po verejnom hlasovaní všetci prítomní vyjadrili dôveru Branislavovi Kulíkovi z Kysáča, doterajšiemu farárovi v cirkevnom zbore v Bielom Blate.

Alena Gajanová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs