BOCIANY

18.apr 2013

BOCIANY, KTORÉ SA KONCOM MARCA z teplejších krajov vrátili do svojho bydliska, akiste boli nepríjemne prekvapené chladným počasím a snehom. Rovnako ako meškala jar, meškalo aj tradičné podujatie, ktorým občania Bieleho Blata vítajú svoje bociany. Keď slnko konečne ohrialo šíru banátsku rovinu, najmladší Bieloblatčania sa spolu so svojimi učiteľmi, rodičmi a starými rodičmi vo štvrtok 11. apríla zhromaždili v strede osady, na Námestí dobrých bocianov, aby privítali tieto šľachetné vtáky špeciálnym programom vo všetkých bieloblatských jazykoch. Po spievaní Hymny pre naše bociany Tesa Superovová zarecitovala báseň o bocianoch, ktorú napísala žiačka Maša Melkerová, a potom divadelná družina učiteľky Vierky Hriešikovej-Vrškovej predviedla divadielko O nezvyčajných rybároch a priateľstve medzi žabou a bocianom (na fotografii), ktoré znie ako poučný ekologický príbeh. Tieto diania z neďalekého elektrického stĺpa sledoval aj pár zamilovaných bocianov. Na záver najmladší Bieloblatčania svojim priateľom bocianom zaželali dlhé teplé leto a mnoho potomkov.

vlh

foto: M. Nedeljkov

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs