UŽ TRADIČNE V PIVNICI

18.apr 2013

UŽ TRADIČNE V PIVNICI týždeň po Veľkej noci sa uskutočňuje slávnosť konfirmácie. Tak i tohto roku v nedeľu 7. apríla svoju krstnú zmluvu v chráme Božom potvrdilo 30 konfirmandov, z toho 9 dievčeniec a 21 chlapcov. Je to najpočetnejšia generácia konfirmandov za posledných 7 rokov, teda od pôsobenia farára Jána Zahorca. Na tento slávnostný deň sa všetci dobre pripravili a za prítomnosti svojich rodičov, krstných rodičov, starých rodičov a príbuzných odpovedali na otázky a po prvýkrát prijali Večeru Pánovu. Týmto činom sa stali dospelými členmi cirkevného zboru a každý dostal Rozpomienku na konfirmáciu.

K. Imreková

Foto: Blitz

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs