12. ROČNÍK TRADIČNEJ DETSKEJ SVADBY V KOVAČICI

3.sep 2018

12. ROČNÍK TRADIČNEJ DETSKEJ SVADBY V KOVAČICI

Momentka z defilea svadobčanov na nádvorí MS Kovačica

Včera v Kovačici sa v organizácii Memoriálneho strediska Dr. Jána Bulíka spolu s Pavlom Balážom, zakladateľom podujatia, uskutočnila ľudovo-dramatická hra na Detskú svadbu 2018. Na Detskej svadbe účinkovali ratolesti, ako z domácej pôdy, tak aj z iných slovenských prostredí.

Na svadbe nechýbali ani vinše. Na snímke je vinšovníčka z Vojlovice

Po slávnostnom otvorení podujatia, kde sa táto česť dostala Igorovi Vencelovi, zástupcovi veľvyslankyne SR v Belehrade, sa deti z Kovačice so svojimi hosťmi z  Padiny, Kysáča, Vojlovice a Nového Sadu, hrali na starú dolnozemskú  svadbu v rámci 12. ročníka Detskej svadby. Za prítomnosti hojného počtu návštevníkov, krojovaní účastníci stvárňovali roly svadobníkov: mladú nevestu, ženícha, pána starejšieho, družbov, družice, kuchárky, svatky, krčmárov, svadobníkov… Vystúpil celý svadobný sprievod, ktorý v programe prezentoval, už pomaly zabudnuté tradičné zvyky a obyčaje. Po sobášnom obrade nasledovalo privádzanie nevesty a vítanie svadobnej delegácie, rozdelenie darčekov, tanec s mladuchou, prednes svadobných vinšov, vyprevadenie pána starejšieho, tanec

Občerstvením podujatia boli hostia zo Slovenska

s metlou a iné. Keďže toto podujatie bolo aj charitatívneho rázu, peniaze vo výške vyše 27. 000 din, získané v tanci s mladou nevestou, budú usmernené na pomoc deťom, ktoré ich najviac potrebujú.

Z výstavy detských výtvarných prác v Galérii Babka

Vystúpili aj hostia zo Slovenska

V rámci tohto podujatia so svojim bohatým kultúrno-umeleckým programom vystúpili aj hostia zo Slovenska. So slovenskými ľudovými piesňami a tancami, ako i hrou na fujare, kovačickému obecenstvu sa predstavili členovia DFS Haviarik a FS Dubina z Rožňavy, a DFS Matičiarik z Banskej Bystrice.

Výstava Bola raz jedna Bibiana

Chlapček z hrášku pre Dolnozemských prváčikov. Na snímke stoja zľava: Pavel Babka, majiteľ Galérie Babka, Peter Tvrdoň, riaditeľ Bibiany, Miroslav Hraško, illustrator a Svetlana Zolňanová, koordinátorka VV NRSNM

Tomuto programu predchádzala výstava detských výtvarných prác Bola raz jedna Bibiana, ktorá bola predstavená v Galérii Babka. Výtvarné práce detí z Padiny a Hajdušice boli ohodnotené posudzovacou komisiou, ktorú tvorili členovia Detskej svadby a ich hostia. Najviac hlasov získali výtvarné práce týchto autorov: Viktórie Havranovej, Anđely Petrášovej a Annabely Muminovićovej z Padiny a Vane Vezmarovej a Dajany Oravcovej z Hajdušice. Bohaté odmeny, ktoré prichystala Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave, udelil Peter Tvrdoň, riaditeľ tejto kultúrnej inštitúcie na Slovensku. Touto príležitosťou odovzdal aj veľký balík knihy pre všetkých prvákov (310) ZŠ vo Vojvodine, ktorí sa rozhodli vzdelávať sa v slovenskej reči. Dar, ktorý obsahoval hlavne knihy Chlapček z hrášku autorky Márie Ďuríčkovej a ilustrátora Miroslava Hrašku, maliara z Hajdušice, prevzala Svetlana Zolňanová, koordinátorka VV pri NRSNM.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs