2013 – 1919 = 94

11.okt 2013
Aj tohto roku piati žiaci získali štipendium NRSNM

Aj tohto roku piati žiaci získali štipendium NRSNM

Žiaci a kolektív Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci si príležitostným programom a športovými pretekmi v piatok 4. októbra pripomenuli 94. narodeniny tejto klenotnice slovenského školstva. Túto skutočnosť si uctili nielen profesori, terajší a bývalí, žiaci a odchovanci gymnázia, ale aj hostia, predstavitelia politického, spoločenského, školského a cirkevného života osady a obce.

Oslava Dňa školy začala predpoludním športovým súťažením žiakov, tak navzájom, ako aj s hosťami z Báčskej Palanky a Ruského Kerestúra. Vo večerných hodinách odznel program ku Dňu školy. Ako na povel všetci prítomní v Slávnostnej sieni gymnázia vstali, keď na úvod žiacky spevácky zbor pod vedením profesorky Anny Medveďovej zaspieval študentskú hymnu Gaudeamus Igitur. Riaditeľ školy Paľo Belička vo svojom príhovore obrazne vykreslil dejiny školy slovami, že teraz prikladáme 94. snop do stodoly. Vlani gymnázium navštevovalo 348 žiakov, z čoho 14 žiakov nedosiahlo dostatočný prospech. Tohto roku je zapísaných 55 prvákov, čo riaditeľ zhodnotil, že je málo. Kolektív školy čo do počtu zostal nezmenený a počíta 60 zamestnancov. Jubilantom a čerstvým penzistom tiež venovali primeranú pozornosť. Okrúhly počet rokov na gymnáziu odpracovali profesorka Dragana Polovina a kuchárka Svetlana Zimová (10), profesor Jaroslav Grňa (20) a profesorka Tatiana Korošová (30). Do zaslúženej penzie prednedávnom vyprevadili upratovačku Elenu Sabovú.

Z programu nadaných gymnazistov ku Dňu školy

Z programu nadaných gymnazistov ku Dňu školy

V pokračovaní oficiálnej časti programu žiakom ubytovaným v žiackom domove Svetlana Zolňanová udelila štipendiá Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, čiže ročné bezplatné ubytovanie a stravovanie v internáte. O kritériách na získanie štipendia hovoril správca žiackeho domova Ondrej Koroš. Tohto roku štipendium získali piati žiaci. Sú to Benjamín Kunčák z Pivnice, Filip Rybár zo Šídu, Alexandra Papová z Padiny, Vladimír Vaňa Valent a Ľudmila Ragová, obaja zo Selenče.

Kultúrno-umelecký program pod názvom Naše úspechy stvárnili nadaní žiaci gymnázia. Prítomní si vypočuli odmenené slohové a literárne práce Jaroslavy Majerovej, Michala Beličku, Borisa Gabríniho a Miroslava Poničana, recitácie Eleny Vrškovej, Malvíny Zolňanovej a Aleksandry Haškovej, ako aj spev dievčenského tria, orchestra a speváckej skupiny žiakov gymnázia. Program uvádzali po slovensky Monika Bažaľová a po srbsky Anna Moráveková.

Záver družby profesorov a bývalých pracovníkov školy sa tradične koná  v žiackom domove.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs