Vydarené tance pod májom

🕔30. mája 2013

V nedeľu 26. mája sa vo veľkej sieni Domu kultúry v Boľovciach po niekoľkých rokoch rozliehala slovenská pieseň a tancovali slovenské čardáše. Veľká sieň z tejto príležitosti bola vyplnená do posledného miesta a na svoje si prišli všetci milovníci slovenského folklóru, tanca, spevu, krojov

Čitať viac

Emil Klobušický – náš prvý filmár

🕔30. mája 2013

Túžba po sfilmovaní dokumentu o živote a diele nášho prvého filmára Emila Klobušického sa zodpovednému redaktorovi na dôchodku vo vtedajšej Televízii Nový Sad Jánovi Struhárovi splnila. Scenár napísal práve Struhár a  obrazne a režijne ho stvárnil direktor fotografie Jozef Maďar. Vysielanie pod názvom Emil

Čitať viac

Postúpili divadelníci z Kovina, Pazovy a Jašu Tomića

🕔30. mája 2013

Vyhlásením najúspešnejších jednotlivcov a súborov sa v nedeľu 26. mája v staropazovskej divadelnej sále skončila 51. prehliadka ochotníckych divadiel Vojvodiny. Výkony hercov sledovala trojčlenná odborná porota v zložení: Vojislav Soldatović, režisér, Dr. Svetislav Jovanov, dramaturg,  predseda poroty, a Sonja Stipićová, herečka (všetci

Čitať viac

Víkend v znamení rôznorodosti

🕔30. mája 2013

V Novom Sade sa po prvýkrát usporiadal Festival slovanskej kultúry a písomníctva, ktorý mesto Nový Sad spoluorganizovalo s ruským mestom Nižný Novgorod. Na viacerých lokalitách od 24. do 25. mája prebiehali programy, ktorých cieľom bolo predstaviť nielen ruskú kultúru a tradíciu, ale aj

Čitať viac

Výstavy a Divadelný vavrínik

🕔30. mája 2013

Neodmysliteľnou zložkou osláv Dňa Petrovca sú kultúrne programy, ktoré chystajú miestne spolky a združenia. Ani tento rok nebol výnimkou. V piatok 24. mája vo výstavnej sieni obecnej Turistickej organizácie Združenie petrovských výtvarných umelcov prichystalo a otvorilo kolektívnu výstavu členov združenia Čaro štetca 2.

Čitať viac

Historický kalendár – 31. mája

🕔30. mája 2013

1594 – zomrel taliansky maliar Tintoretto, vl. m. Jacopo Robusti. Predstaviteľ benátskej školy a manierizmu, pravdepodobne posledný predstaviteľ talianskej renesancie. Ovplyvnil barokovú maľbu (P. P. Rubens) a jeho priamym pokračovateľom bol napr. El Greco. Narodil sa 29. septembra 1518. 1809

Čitať viac

Rezancová zábava

🕔30. mája 2013

Vojlovickí detvanovci sú v máji veľmi aktívni. Chystajú sa na Folklórny festival Tancuj, tancuj…, na rôzne divadelné prehliadky a na Detský folklórny festival Zlatá brána. V rámci SKOS Detvan je aktívna i výšivkárska sekcia. Avšak v letnom období, keď prídu namáhavé poľné práce a práce

Čitať viac

K sviatku detí

🕔30. mája 2013

Práve dnes – 1. júna je Medzinárodný deň detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí vo Švajčiarsku, v Ženeve, v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín

Čitať viac

HUDOBNO-TANEČNÁ PREHLIADKA

🕔30. mája 2013

OBLASTNÁ HUDOBNO-TANEČNÁ PREHLIADKA V PANČEVE. V nedeľu 26. mája v sieni pančevského Kultúrneho strediska sa usporiadala oblastná prehliadka hudobno-tanečnej tvorby pre dospelých z južného Banátu. Vystúpilo ponad 20 kultúrno-umeleckých spolkov zo Starčeva, Kovinu, Mramorka, Padiny, Deliblata, Kovačice, Hajdušice a Pančeva.

Čitať viac

Pátranie po univerzálnom

🕔30. mája 2013

Kráčame vedno s dobou a svetom. V rovnakom čase, keď si v Múzeu moderného umenia v New Yorku pripomínajú sté výročie vzniku abstraktného umenia, aj v Belehrade prebiehali dve výstavy, ktoré sú mu venované. Pavilón Cvijety Zuzoričovej bol od 8. do

Čitať viac