Matica slovenská v Srbsku – novelizácia stanov a život etnika

Matica slovenská v Srbsku – novelizácia stanov a život etnika

🕔22. nov 2016

V živote každého národnostného spoločenstva zasiahnutie do jeho trvaloudržateľnosti, činnosti, do  výsledkov práce a zachovania identity väčšou mierou závisí tak od jednotlivcov, ako i od jeho organizovaných, spoločenských síl, angažovanosti, poznania skutočnosti, zváženia reálií. Vzťahuje sa to i na inštitúcie

Čitať viac
Jubileum: 95 rokov spolku pazovských žien

Jubileum: 95 rokov spolku pazovských žien

🕔21. nov 2016

Aj včera v miestnostiach Slovenského národného domu v Starej Pazove bolo rušno. Členky Združenia pazovských žien, programovej formy pôsobiacej pri tamojšom SKUS hrdinu Janka Čmelíka si slávnostným programom pripomenuli 95. výročie pôsobenia spolku žien. O samotných začiatkoch činnosti spolku žien v roku 1921 a o prvej

Čitať viac
Podporili 10 študentov

Podporili 10 študentov

🕔21. nov 2016

V miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny dnes podpísali zmluvy o finančnej podpore 10 študentov. Mesačne budú dostávať  štipendium v hodnote 5-tisíc dinárov. Tohtoročnými štipendistami NRSNM sú: Marta Bančovová z Padiny, študentka nemeckého jazyka, Branislav Agarský z Kysáča, študent dizajnu svetla Akadémie umení,

Čitať viac
V KOVAČICI: Premiéra divadla Pozdrav niekoho

V KOVAČICI: Premiéra divadla Pozdrav niekoho

🕔21. nov 2016

Pozdrav niekoho je názov divadelnej predlohy, s ktorou včera večer premiérovali žiaci kovačického gymnázia. Kovačickí gymnazisti, členovia Gymko Teátra, si na novú divadelnú sezónu zvolili naštudovať súčasný text, ktorý hovorí o problematike osudu detí bez rodičovskej starostlivosti. Ide o autentické svedectvá

Čitať viac
Stará Pazova: Hudba, pieseň, tanec

Stará Pazova: Hudba, pieseň, tanec

🕔20. nov 2016

Výročný koncert detských tanečných skupín pri staropazovskom SKUS hrdinu Janka Čmelíka sa uskutočnil včera večer. Početné publikum v divadelnej sále privítala a pozdravila Libuška Lakatošová, predsedníčka spolku. Hosťami koncertu boli členovia detskej tanečnej skupiny tamojšieho KUS Branka Radičevića. Oba spolky už roky

Čitať viac
O maximálnom počte zamestnaných – súrnym spôsobom

O maximálnom počte zamestnaných – súrnym spôsobom

🕔19. nov 2016

Celkový maximálny počet zamestnaných na neurčitú dobu v celej sústave lokálnej samosprávy obce Báčska Palanka bude činiť 656 osôb. Rozhodli o tom výborníci Zhromaždenia obce Báčska Palanka väčšinou hlasov prítomných na 8. schôdzi 18. novembra. Opozičníci poukázali na možnosť, že

Čitať viac
Zasadali výborníci novosadského parlamentu

Zasadali výborníci novosadského parlamentu

🕔19. nov 2016

Na včerajšom zasadnutí Zhromaždenia mesta Nový Sad výborníci schválili likvidáciu verejných podnikov Ústav pre výstavbu mesta a Podnikateľský priestor. Tieto verejné podniky sa v súlade so zákonom transformujú do dvoch mestských správ pre stavebné pozemky a investície, ako i pre majetok a majetkovo-právnické práce. Najzaujímavejšia a súčasne

Čitať viac
Zasadali výborníci kovačického parlamentu

Zasadali výborníci kovačického parlamentu

🕔18. nov 2016

Výborníci Zhromaždenia Obce Kovačica, na včerajšom v poradí 5. zasadnutí, rokovali o 22 bodoch rokovacieho programu. Najväčšiu časť zasadnutia venovali návrhu konsolidovanej Správy o uskutočnení rozpočtu v období januára – september 2016, ktorú odôvodnila Alžbeta Marková, vedúca obecného Oddelenia pre financie. K diskusii

Čitať viac
Premiéra divadelného predstavenia Pozdrav niekoho

Premiéra divadelného predstavenia Pozdrav niekoho

🕔17. nov 2016

Premiéra divadelného predstavenia Pozdrav niekoho bude v nedeľu 20. novembra v sieni Domu kultúry „3. októbra“ v Kovačici. Predstavenie, ktoré režíroval Fedor Popov, je výsledkom koprodukcie Občianskeho združenia Komar z Kovačice a divadelnej pobočky gymnázia Mihajla Pupina – Gymko Teáter.

Čitať viac
POĽOVNÍCTVO BÁČSKEHO PETROVCA V TROCH STOROČIACH: Keď puška vystrelí ceruzu

POĽOVNÍCTVO BÁČSKEHO PETROVCA V TROCH STOROČIACH: Keď puška vystrelí ceruzu

🕔17. nov 2016

Keď puška vystrelí ceruzu, tak z toho potom azda vznikne aj kniha. Jedna taká vzorová publikácia uzrela svetlo sveta v týchto dňoch. Jej krst sa udial včera večer v Poľovníckom spolku Lesík v Báčskom Petrovci. Ide o knihu prof. Dr. Jána Kišgeciho Lovstvo Bačkog Petrovca u tri

Čitať viac