Buduje si vlastný štýl

31.dec 2013

Buduje si vlastný štýl

 

Vladimír Hudec

Hajdušičania doteraz mali príležitosť pozrieť si rôzne etno výstavy, výstavu starých Biblií, nábožných kníh a oltárnych rúch, starých fotografií futbalového klubu, ale nikdy nemali príležitosť pozrieť si výstavu umeleckých obrazov. Už aj preto otvorenie výstavy obrazov mladého insitného maliara Hajdušičana Miroslava Hrašku 22. decembra bolo v tejto osade nevšednou a po troche aj historickou udalosťou.

Na úvod zakladateľ Nadácie Babka Pavel Babka povedal, že Miroslav Hraško je jedným zo 63 maliarov slovenského insitného umenia, ktoré Republika Srbsko zaradila do nehmotného kultúrneho dedičstva Srbska. Ide o autora, ktorý svojou prácou púta pozornosť znalcov výtvarného umenia, ktorí sa pozitívne vyjadrujú o jeho obrazoch. Jeho obrazy nezostali nepovšimnuté aj na nedávnej spoločnej výstave v Ministerstve kultúry na Slovensku. O samom autorovi povedal, že je výnimočne tichý a perspektívny, to tým skôr, že vo svojej práci nie je ovplyvnený inými, omnoho známejšími autormi, ale si buduje vlastný štýl, v ktorom dominuje kolorit farieb.

Podnetnými slovami sa prítomným prihovorili aj predsedníčka Matice Katarína Melegová-Melichová a podpredseda MSS pre Banát Pavel Baláž, vyjadrujúc uspokojenie nad tým, že aj do takýchto malých prostredí preniká výtvarné umenie, a že tie aktivity podporujú a na svojich pleciach nesú práve matičiari.

Na obrazoch Miroslava Hrašku dominujú hlavne dedinské motívy a ako si to všimla tretia tajomníčka na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Srbsku a atašé pre kultúru Alexandra Lašandová, charakterizujú ich výrazné kontrasty farieb. Vyjadrila svoje potešenie nad tým, že sa zjavil ďalší mladý maliar slovenského insitného umenia. To tým skôr, že prichádza z malého prostredia, akým je Hajdušica. Mladému autorovi popriala, aby sa mu podarilo zaujať svoje miesto vedľa už afirmovaných maliarov slovenskej insity.

Jedného z najmladších insitných maliarov a jeho prvú samostatnú výstavu prišli podporiť aj omnoho starší a skúsenejší kolegovia z Kovačice, Padiny a Jánošíka, ako aj predstavitelia MOMS z Vojlovice a Kovačice. Nadácia Babka podobné výstavy mieni usporiadať aj iným mladým maliarom, ktorí ešte samostatne nevystavovali. Do otváracieho programu dobre zapadol aj spev spevokolu hajdušického evanjelického cirkevného zboru a obohatili ho aj autorova neter Anastasija Dodićová hrou na husliach a básnik Željko Cesnak, ktorý zarecitoval vlastnú báseň Bratislava. Pod organizáciu výstavy sa podpísali Nadácia Babka z Kovačice a Miestny odbor Matice slovenskej v Hajdušici, a tým, že poskytlo priestory na usporiadanie tohto podujatia, významne prispelo aj hajdušické Miestne spoločenstvo.

 

Miroslav Hraško: Kominár

Miroslav Hraško: Kominár

 

 

 

 

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs