Poľnohospodárstvo a turizmus

30.dec 2013

Poľnohospodárstvo a turizmus

52sulejmanJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: DR. SULEJMAN UGLJANIN, MINISTER BEZ KRESLA VO VLÁDE SRBSKA

– Ktoré sú to predpoklady a odvetvia, ktorými možno zabezpečiť rýchlejší rozvoj nevyvinutých regiónov?

– Na prvom mieste by sme museli vypracovať urbanisticko-plánovacie dokumenty tam, kde nie sú: dlhodobý územný plán, generálny urbanistický plán, plány iné. Súbežne sa treba angažovať na takých realizovateľných projektoch udržateľného rozvoja, ktorými sa najrýchlejšie dosiahnu konkrétne výsledky. Z hospodárskych odvetví by som ako prioritné vyzdvihol poľnohospodárstvo. Mám na zreteli predovšetkým výrobu potravín: tí, ktorí sú v tom úspešní, budú bohatí nielen dnes, ale aj zajtra. Dopyt po potravinách tak u nás, ako aj vo svete, stúpa a tu sú vo výhodnom postavení oblasti so zdravou pôdou, vodou, vzduchom. Je tu aj turizmus ako ďalšia možnosť, na ktorý tiež máme viaceré predpoklady. Brzdou je ale to, že nemáme zabezpečenú potrebnú infraštruktúru.

 Oto Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs