Amfiteátrom odznieval potlesk

4.júl 2013
Hložiansky slávik: Marína Zahorcová

Hložiansky slávik: Marína Zahorcová

Aj uplynulú nedeľu popoludní začalo mrholiť. Ale iba za málo. Len toľko, aby kropaje dažďa odstránili prach, ktorý v hložianskom amfiteátri zostal po 43. Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… a aby sa folkloristom Kultúrno-osvetového spolku Jednota z Hložian lepšie darilo pri prezentácii celoročnej práce.

V hľadisku za príjemného podvečera sa zhŕklo aj niekoľko stovák divákov, ktorí nešetrili potleskom. A mali veru čomu tlieskať. Jednak tomu, čo videli priamo na javisku, jednak dosiahnutým úspechom v roku jubilejnom, v ktorom sa KOS Jednota dožíva 65 rokov od založenia, ako i tým vlaňajším. O nich prítomných poinformovala moderátorka programu Jasna Čipkárová:

Na Dunaji šaty prali a schuti si zatancovali, čiže: mladšia tanečná skupina KOS Jednota z Hložian

Na Dunaji šaty prali a schuti si zatancovali, čiže: mladšia tanečná skupina KOS Jednota z Hložian

– Mladšia tanečná skupina získala strieborné pásmo tak na 42., ako i na 43. FFTT. Marína Zahorcová sa stala absolútnou víťazkou 47. festivalu Stretnutie v pivnickom poli. Vladimír Kriška je víťazom festivalu Rozospievané klenoty v Kovačici a detská tanečná skupina bola laureátom vlaňajšieho Detského folklórneho festivalu Zlatá brána v Kysáči.

V pásme hudby, tancov a piesní sa predstavili: detská spevácka skupina, mužské trio JAR (Jaroslav Kriška, Adam Vladislav Stupavský a Rastislav Struhár), chlapčenská, mužská, dievčenská a ženská spevácka skupina, tiež sólisti: Ema Gažová, Tatiana Makanová, Vladimír Kriška a Marína Zahorcová, ako i mladšia tanečná skupina ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina, tiež mladšia a staršia tanečná skupina KOS Jednota. Inak s tanečníkmi sústavne pracuje choreograf Jaroslav Kriška, so spevákmi Rastislav Struhár a so školskými deťmi Mária Bartošová-Korčoková. Orchester hral v zložení: Rastislav a Vlastimír Struhárovci, Samuel Kováč a Ivan Galamboš. Prítomným sa prihovoril aj predseda Rady MS Hložany Ján Bohuš.

Juraj Bartoš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs