Báčsky Petrovec: Kniha o filatelistoch

11.máj 2016

Báčsky Petrovec: Kniha o filatelistoch

DSC_3194_resizeVčera večer sa v Dome Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci konal krst knihy o petrovských filatelistoch.

Kniha Známka – okno do sveta autora Mr. Pavla Lomianskeho je v podstate už tretia kniha, ktorá zachytáva činnosť a dejiny tohto jediného slovenského filatelistického združenia v Srbsku.

Najprv pri príležitosti 20 rokov pôsobenia spolku a 250. výročia príchodu Slovákov do Petrovca tlačou vyšla Pamätnica 20 rokov Spolku filatelistov v Petrovci 1975 – 1995, ktorú zostavili Mgr. Pavel Lomiansky, Štefan Grňa a Dr. Andrej Myjavec.

DSC_3190_resizeNeskoršie pri 35. výročí pôsobenia spolku roku 2010 tlačou vyšla aj publikácia pomenovaná Pamätnica II., ktorú autorsky podpisujú Mgr. Pavel Lomiansky, Ján Rybársky, Štefan Grňa a Vladimír Pucovský. Táto kniha vyšla ako spoločné vydanie Spolku filatelistov Báčsky Petrovec a Matice slovenskej v Srbsku.

Do tretice s vročením 2015 sa pred verejnosť dostala aj kniha Známka – okno do sveta autora Mgr. Pavla Lomianskeho s podtitulom 40 rokov Spolku filatelistov v Báčskom Petrovci 1975 – 2015, ktorú vydala Matica slovenská v Srbsku ako 6. zväzok v edícii Matičné portréty.

DSC_3197_resizeV Petrovci Spolok filatelistov organizovane pôsobí dlhých 40 rokov a začiatky im siahajú až do roka 1953. Miestni filatelisti z roka na rok úspešne rozvíjajú svoju činnosť a verejnosti sa prezentujú aj medzinárodnými výstavami. Aj v období, keď to nedokázal ani jeden podobný spolok v našom štáte a ani samotný zväz filatelistov.

DSC_3207_resizePráve o tom hovorili na prezentácii, ktorú zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Petrovci včera večer, keď úryvky z najnovšej knihy predniesli Miroslav BabiakRastislav Labáth. K úspešnému večierku prispeli i peknou hudbou a spevom flautistka Klaudia Králiková, klaviristka a speváčka Iveta Kováčová, gitarista Samuel KováčKomorný zbor Musica viva pod vedením dirigentky Marieny Stankovićovej-Krivákovej.

Predsedníčka MOMS Katarína Melegová-Melichová prítomných privítala na prezentácii knihy a po jej predstavení autorovi Pavlovi Lomianskemu i odovzdala autorské výtlačky knihy.

Na záver petrovskí filatelisti trom najvytrvalejším a najaktívnejším členom odovzdali plakety. Tie sa dostali do rúk Fedorovi Červenskému, Jánovi RybárskemuMr. Pavlovi Lomianskemu.

         Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs