BIELE BLATO: Svätosavské oslavy v multietnickom prostredí

28.jan 2014

BIELE BLATO: Svätosavské oslavy v multietnickom prostredí

svbbRastko Nemanjić, syn Stefana Nemanju bol pripravovaný za kráľa srbského štátu, ale on sa zriekol trónu a vybral cestou duchovnosti.  

Stáva sa synonymom zmierenia a tolerancie medzi ľuďmi, a ako taký je obľubený v srbskom duchovnom a osvetovom živote. V kláštoroch zakladal školy a zvlášť miloval deti.

Všetko to a ešte niektoré zaujímavé údaje zo života Svätého Savu zdramatizovali a vyrozprávali členovia hereckej odbočky na bieloblatskej základnej škole pri príležitosti školskej slávy Sv. Sávu.

Spolu so svojmi učiteľmi zorganizovali svätosavskú akadémiu, na ktorej okrem žiakov a kolektívu školy boli prítomní aj predstavitelia miestnej samosprávy. Svätý Sáva však prekonal nacionálne rámce a jeho diela sa stali univerzálnymi duchovnými a ľudskými hodnotami, ktoré majú povahu všeobecného zmierenia a spolunažívania ľudí bez ohľadu na národnosť a vieru. Nuž a rovno tie hodnoty sú dnes prítomné v multietnickej a multikonfesionálnej bieloblatskej základnej škole a preto je dielo Sv. Sávu tuná prijaté ako spoločné dedičstvo všetkých ľudí.

M.Nedeljkov 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs