Máme k sebe veľmi blízko

29.jan 2014

Máme k sebe veľmi blízko

Robert Fico a Ivica Dačić

Symbolický kľúč ako prejav úprimnej podpory a pomoci

PREDSEDA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ROBERT FICO 24. JANUÁRA NAVŠTÍVIL SRBSKO

Historicky a dnes Srbsko a Slovensko majú k sebe veľmi blízko. Spája ich osvedčené, mnohými skúškami preverené priateľstvo, nadštandardné politické a kultúrne, sľubne sa vyvíjajúce hospodárske vzťahy.

Potvrdilo sa to i počas piatkovej pracovnej návštevy predsedu slovenskej vlády Roberta Fica, ktorý spolu s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom bol v čele slovenskej delegácie a všetkých rozhovorov, ktoré viedli s premiérom Ivicom Dačićom, podpredsedom vlády Aleksandrom Vučićom, prezidentom Tomislavom Nikolićom, predsedom Národného zhromaždenia Nebojšom Stefanovićom, ako aj s poprednými predstaviteľmi slovenskej menšiny.

Rokovania o konkrétnych problémoch: premiér Fico v rozhovoroch s poprednými predstaviteľmi našej komunity na pôde Zastupiteľského úradu SR v Novom Belehrade

Rokovania o konkrétnych problémoch: premiér Fico v rozhovoroch s poprednými predstaviteľmi našej komunity na pôde Zastupiteľského úradu SR v Novom Belehrade

Ako prvý predstaviteľ členského štátu EÚ, ktorý navštívil Belehrad po začatí našich prístupových rokovaní s úniou, premiér Fico ocenil naše eurointegračné úsilie konštatáciou, že sme urobili míľové kroky v približovaní k EÚ. Aby tá cesta naďalej bola úspešná, premiérovi Dačićovi daroval symbolický kľúč od brány Európskej únie. Premiér Dačić, ako aj iní naši poprední ústavní činitelia tlmočili vďaku za slovenskú podporu v otázkach európskej integrácie a Kosova, považujúc ich za prejav dlhoročného vzájomného priateľstva. Úprimné a priateľské ovzdušie bolo stálicou celej návštevy: od samotného príchodu na Úrad vlády Srbska, po popoludňajší odchod slovenskej vládnej delegácie do Tirany. Na záver pobytu u nás, v miestnostiach zastupiteľského úradu SR v Novom Belehrade, sa premiér Fico stretol tak s predstaviteľmi našej komunity, ako aj so zástupcami médií. A, samozrejme, v kocke zhodnotil rokovania:

Robert Fico a Aleksandar Vučić

Zo stretnutia s vicepremiérom Aleksandrom Vučićom

– Ponúkol som pánovi premiérovi, ako aj ďalším ústavným činiteľom, s ktorými som sa stretol, absolútnu pomoc, pretože máme skúsenosti spred roku 2004. My sme v prístupových rokovaniach urobili aj niektoré vážne chyby a tieto chyby v budúcnosti treba nejakým spôsobom obísť. Pokiaľ išlo o ďalšie témy, ktorých sme sa dotkli, hovorili sme pochopiteľne o bilaterálnej spolupráci. Sú tu niektoré konkrétne projekty, predovšetkým v oblasti energetiky, kde som žiadal srbskú stranu o podporu a pomoc. Venovali sme sa téme postavenia slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Tu na jednej strane si myslím, že tie vzťahy sú veľmi dobré. Vnímame slovenskú národnostnú menšinu ako veľmi lojálnu vo vzťahu k tejto krajine, čo je správne. Na druhej strane máme záujem, aby starostlivosť o jej príslušníkov bola čo najväčšia. Aj teraz sme riešili s nimi konkrétne problémy týkajúce sa napríklad rozmiestnenia súdov a súdnych jednotiek v krajine, s tým, že sme reagovali okamžite: poprosil som pána podpredsedu vlády, ktorý hovoril s premiérom a prosil ho o zastavenie tohto procesu, pretože chápem ľudí, ktorí bývajú v týchto mestách, že je nepríjemné, ak majú cestovať za vybavovaním týchto záležitostí niekde inde.

Tomislav Nikolić a Robert Fico

Prezident Srbska a predseda slovenskej vlády: Tomislav Nikolić a Robert Fico

Hovorili sme aj o témach súvisiacich s financovaním niektorých aktivít a myslím si, že to bolo veľmi užitočné stretnutie. Keď mám urobiť summa summarum, poviem, že je to veľmi dynamická návšteva, ktorú sme dnes absolvovali tu v Srbsku, pretože okrem troch najvyšších ústavných činiteľov som mal možnosť hovoriť aj s podpredsedom vlády. Je to stretnutie, ktoré potvrdzuje, že ako krajiny máme k sebe mimoriadne blízko. Tá blízkosť je úžasná, to cítiť aj zo stretnutí a verím, že sa v krátkom čase podarí pánovi prezidentovi, ako aj ostatným najvyšším predstaviteľom Srbska prísť na Slovensko, pretože je potrebné pokračovať v tomto dialógu… Dodám ešte raz: zvýrazňoval som počas stretnutí úspešný príbeh Slovenska ako členského štátu Európskej únie. Zdôrazňoval som, že v rokoch 2014 až 2020 dostane Slovensko mimoriadne veľa prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, čo nám pomôže pri budovaní našej krajiny. Ja držím palce ľuďom v tejto krajine, aby čo najrýchlejšie ukončili prístupové rokovania, aby sa Srbsko čo najrýchlejšie stalo ďalším členským štátom Európskej únie, – vyzdvihol na záver pobytu v Belehrade predseda slovenskej vlády Robert Fico.

Odkaz významný a mnohovravný, syntetizujúci mnohé aspekty nášho dnešného politického úsilia. Úspešného aj vďaka nezištnej pomoci Slovenska.

Oto Filip

 

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs