Práca s ľuďmi a o ľuďoch

29.jan 2014

Práca s ľuďmi a o ľuďoch

05tasrJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: MICHAL SVÍTOK, FOTO A VIDEOREDAKTOR TASR

– Ktoré sú základné vlastnosti, ktoré robia dobrého agentúrneho fotoreportéra?

– Mal by to určite byť nejaký všeobecný rozhľad, potom technické zručnosti, tiež nejaká pohotovosť a zmysel pre akciu, cit pre svetlo. Aj poznanie určitých vecí, ktoré sa týkajú či už politiky, kultúry, športu, alebo všetkého, čo človeka stretne pri tejto práci. Je to možno i taká-nejaká ľudská empatia, schopnosť taktu a medziľudského vychádzania, lebo je to práca aj s ľuďmi, aj o ľuďoch.

Oto Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs