PADINA: Tradičný program pri príležitosti oslavy Dňa svätého Sávu

28.jan 2014

PADINA: Tradičný program pri príležitosti oslavy Dňa svätého Sávu

svPadinaV pondelok, 27. januára na Základnej škole maršala Tita v Padine prebiehal tradičný program pri príležitosti oslavy Dňa svätého Sávu.

Program sa začal  známou svätosávskou hymnou Uskliknimo s ljubavlju, ktorú žiakom a ich učiteľom predviedli žiačky – členky školského chóru.

Potom žiačky a žiaci, ktorých nacvičoval profesor hudobnej kultúry Pavel Tomáš mladší a profesorka srbského jazyka Katarína Kotvášová, predviedli ďalšie hudobné skladby, básne a výroky, týkajúce sa života tohto srbského svätca, na počesť ktorého sa každoročne 27. januára v školách v celom Srbsku konajú oslavy.

Prítomní nešetrili dlaňami a tým ukázali úctu nielen k srbskému svätcovi, ale aj k žiakom a profesorom, ktorí sa pričinili o to, aby sa ani tentoraz nezabudlo na veľký význam tejto historickej osobnosti v dejinách srbského národa.

Jana Kováčová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs