STARÁ PAZOVA: Prezentácia projektu Vojvodina – miesto významných Sloveniek

28.jan 2014

STARÁ PAZOVA: Prezentácia projektu Vojvodina – miesto významných Sloveniek

Členky Združenia pazovských žien pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka v každý pondelok (v Klube VHV) majú pravidelné stretnutia. V pondelok 27. januára svoje ručné práce dali bokom a spolu s predsedníčkou slovenského spolku Annou Lepšanovićovou privítali hostky – Viktóriu Kováč, novinárku, Janu Radakovičovú, politologičku a Lidiju Selski Čaniovú, kulturologičku, ktoré predstavili projekt Vojvodina – miesto významných Sloveniek.

Mometka z prezentácie projektu v Starej Pazove (foto: A. Lešťanová)

Mometka z prezentácie projektu v Starej Pazove (foto: A. Lešťanová)

V rámci ich turné, v rámci ktorého navštívia alebo navštívili aj Erdevík a Kysáč, zastavili sa teda i v Starej Pazove, kde mali prezentáciu brožúrky a mapy, ktoré poskytujú krátke informácie o 15 významných Slovenkách, ktoré žili v období druhej polovice 19. až druhej polovice 20. stroročia a ktoré aktívne pôsobili v politickej, spoločenskej a kultúrnej oblasti na Dolnej zemi.

Cieľom projetku je, ako bolo počúť, v prvom rade srbskému prostrediu poslať informáciu o tom, že Slovenky z Vojvodiny sú aj vzdelané, kultúrne ženy, umelkyne, spisovateľky…

Cieľom projektu je urobiť prvý krok a zviditeľniť hodnoty, ktoré vzdelané a sebavedomé vojvodinské Slovensky vytvárali v uvedenom historiskom období.

Vydavateľom brožúrky je Akadémia podnikania žien z Báčskeho Petovca a v nej je, okrem iných, ako významná dolnozemská slovenská ženská postava predstavená aj Ľudmila Hurbanová zo Starej Pazovy ( spisovateľka, herečka, predsedkyňa Ústredného spolku československých žien v Kráľovstve SCHS).

Počas diskusie o projekte odzneli aj návrhy na možnú vzájomnú spoluprácu, v rámci uvedeného a budúcich projektov. Trojčlenný tím tohto projektu Staropazovčankám odovzdal aj výtlačky brožúrky a mapy.

A.   Lešťanová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs