HAJDUŠICA: Oslava dňa školskej slavy Sv. Sávu

28.jan 2014

HAJDUŠICA: Oslava dňa školskej slavy Sv. Sávu

Kultúrno-umelecký program v Hajdušici (foto: V. Hudec)

Kultúrno-umelecký program v Hajdušici (foto: V. Hudec)

V deň školskej slavy Svätého Sávu slávnostne bolo aj v Základnej škole Jovana Jovanovića Zmaja v Hajdušici.

Tak ako to tradícia nakladá najprv miestny pravoslávny kňaz Siniša Lakičin vykonal slávnostný nábožný obrad, spojený s lámaním slavského koláča a potom doterajší kmotor slavy Srećko Jokić, ktorý z tohto postu školskú knižnicu obohatil viacerými knihami a pripravil občerstvenie pre deti, spolupracovníkov a priateľov školy, postúpil kmotrovstvo Milanovi Marićovi.

Slávnosť v zámku Kapetanovo (foto: V. Hudec)

Slávnosť v zámku Kapetanovo (foto: V. Hudec)

Prítomných žiakov, rodičov, ako aj spolupracovníkov školy pozdravil a zavďačil sa za spoluprácu riaditeľ školy Vlajko Raković, po čom nasledoval kultúrno-umelecký program venovaný tomuto veľkému srbskému osvietencovi.

Slávnostne bolo aj v neďalekom zámku Kapetanovo, kde majiteľka Radmila Jovanovićová pri príležitosti školskej, ale aj osobnej rodinnej slavy, pohostila a darovala skromnými darčekmi žiakov vysunutého oddelenia hajdušickej školy v Starom Leci.

vlh

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs