ŠÍD: Svätosavské uznania štyrom Slovenkám

28.jan 2014

ŠÍD: Svätosavské uznania štyrom Slovenkám

          Vo veľkej sieni Domu kultúry v Šíde v pondelok 27. januára gymnázium Savu Šumanovića bolo hostiteľom tohtoročných svätosavských osláv v obci Šíd.

Profesorka Anna Kovárovaá a žiačka Maja Mravíková (foto: S. Stupavský)

Profesorka Anna Kovárová a žiačka Maja Mravíková (foto: S. Stupavský)

Keďže ide aj cirkevnú oslavu Srbskej pravoslávnej cirkvi, prvá časť programu bola venovaná cirkevným obyčajom pravoslávnej cirkvi a potom sa žiaci gymnázia predstavili s kultúrno-umeleckým programom, do ktorého zaradili scénky zo života Svätého Sávu a spevácka skupina sa predstavila niekoľkými príležitostnými piesňami.

Počas oslavy udelili aj svätosavské uznania Zhromaždenie obce Šíd a to profesorom a žiakom v šídskych školách, ktorí v uplynulom období prispeli k rozvoju školstva, vzdelávania, kultúry alebo športu.

Profesorka Anna Oravcová

Profesorka Anna Oravcová

Medzi tohtoročnými laureátmi sú aj štyria Slováci zo Šídu.  Anna Kovárová, profesorka slovenčiny v šídskej základnej škole a na gymnáziu, získala uznanie za mimoriadne úspechy vo výučbe slovenčiny s prvkami kultúry,  Anna Oravcová, profesorka matematiky za prínos v tejto oblasti, Maja Mravíková, žiačka 8. ročníka šídskej základnej školy za jej aktivitu v oblasti kultúry v škole a v SKUS Jednota, kým Taňa Stupavská uznanie získala za prínos k rozvoju školského športu, keďže v minulom roku na republikovej súťaži školských stolnotenisových skupinách so svojimi spoluhráčmi dosiahla najväčší úspech na športovom pláne v dejinách gymnázia.

                                                                             St. Stupavský

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs