V rámci plánu vytvárania väčších a rentabilnejších ekonómií binguľské SPD „Socialistická zora“ splynulo s poľnohospodárskym majetkom „Sremski borac“

28.jan 2014

Bývalé Sedliacke pracovné družstvo „Socialistická zora“ v Binguli patrilo medzi menšie družstvá – dosiaľ bolo v ňom zapojené  iba 35 domácností, ktoré vniesli do družstva iba 23 kj pozemkov. Nebyť asi 450 kj, ktoré družstvo dostalo z pozemkového fondu celonárodného majetku, nemohlo by ani jestvovať. No musí sa poznamenať, že binguľskí družstevníci s touto zemou vedeli hospodárne nakladať a z roka na rok zveľaďovali svoje hospodárstvo. Predsa však nebolo to ešte vždy veľkohospodárenie. A takých družstiev v našej krajine bolo hodne.

Naše vyššie hospodárske a štátne orgány už dávnejšie vypozorovali, a niekoľkoročná skúsenosť veľkých socialistických poľnohospodárskych majetkov to i dokázala, že sa zveľaďovanie výroby nemôže diať tak úspešne na menších gazdovstvách, ako na veľkých majetkoch. Preto sa zastalo na stanovisko, že všade tam, kde je to možné, načim pristúpiť k spájaniu malých družstiev so štátnymi poľnohospodárskymi majetkami. A v rámci uskutočňovania tohto plánu prišlo minulý týždeň aj k spájaniu binguľského družstva s PM „Sremski borac“. Musíme však pripomenúť, že jedna časť družstevníkov s týmto spájaním nebola práve oduševnená a priali si pripojiť sa k miestnemu poľnohospodárskemu družstvu. Takéto stanovisko však nemožno ničím odôvodniť, keďže úloha a poslanie PD sú celkom inšie ako činnosť socialistického majetku.

Pravda je síce, že keď sa vysvetlili všetky okolnosti, ktoré priviedli k spájaniu, prejavil sa i všeobecný súhlas. V činnosti družstevníkov sa totiž nič nemení, všetko zostáva po starom, sociálne sú poistení všetci a keď budú pracovať v rámci veľkého poľnohospodárskeho gazdovstva, budú môcť vykázať i väčšie úspechy a samým tým sa zvýšia aj ich dôchodky a tým i životná úroveň každej jednotlivej domácnosti, nehovoriac o tom, koľko zlepšeným hospodárením získa i spoločnosť.

Družstvo ináč tohto roku gazdovalo priemerne. Najviac získali na hybridnej kukurici, ktorú v týchto dňoch začali zberať. Výnosy sú veľmi dobré: 45 – 50 q kukurice v šúľkoch z jedného jutra. Podobne peknú úrodu mali i vo vinohradoch, kde je úroda asi 40 q hrozna z jutra.

Chmeľ však mali slabý – získali iba 25 q suchého chmeľu z 12 jutár, čoho príčinou boli jednak neprajné poveternostné pomery na jar a jednak i neodborné pestovanie, keďže nemajú zodpovedajúcich odborníkov, prípadne inštruktorov. Veríme však, že sa situácia aj tuna po spájaní s PM „Sremski borac“ zmení a pôjde k lepšiemu.

Teraz sa pred binguľských družstevníkov predkladá ďalšia práca v starom prostredí, ale s novými úlohami a zlepšenými pracovnými metódami. Potrebné bude iba pochopenie, dobrá vôľa a chuť do práce, akú mali i dosiaľ, a úspechy nevystanú.

(Z čísla 80 Hlasu ľudu,

ktoré vyšlo 11. októbra 1958

v Báčskom Petrovci)

vo výbere Kataríny Gažovej

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs