V srbskom pravoslávnom kostole v Kysáči oslávili Svätého Sávu

27.jan 2014

V srbskom pravoslávnom kostole v Kysáči oslávili Svätého Sávu

Irina Krížanová recituje báseň o Svätom Sávovi (foto: A. Legíňová)

Irina Krížanová recituje báseň o Svätom Sávovi (foto: A. Legíňová)

Dnes v srbskom pravoslávnom kostole v Kysáči bol program venovaný Svätému Sávovi, ochrancovi škôl.

Aj kysáčska škola sa pripojila k oslavám. Tak deti za pomoci učiteliek Milinky Krížanovej a Kristíny Uramovej, ako i učiteľa výučby náboženstva Zorana Janjića predviedli hodinový program pozostávajúci zo spevu a básní.

Nie malý príspevok k oslavám dal i domáci pravoslávny kňaz Vinko Stojaković s manželkou. Pripomenul deťom, aby si uctievali učiteľov a starších, aby ich život mal aj duchovnú náplň a aby sa vystríhali alkoholu a drogám.

Všetky deti v chráme, aj slovenské, aj srbské, dostali balíčky.

Anna Legíňová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs