STARÁ PAZOVA: Filmové híty v staropazovskom kine

27.jan 2014

STARÁ PAZOVA: Filmové híty v staropazovskom kine

Populárny  film Kad ljubav zakasni režiséra Ivana Stefanovića premietali v staropazovskom kine v nedeľu 26. januára.

Brankica a Miloš (foto: A. Lešťanová)

Brankica a Miloš (foto: A. Lešťanová)

Hlavnými hercami vo filme sú Miloš Biković a Brankica Sebastijanovićová, ktorí ináč svoju lásku neskrývajú ani za kamerami. V tomto romantickom príbehu, na motívy románu známej spisovateľky Milici Jakovljevićovej, Mir Jam Samac u braku  Miloš hrá advokáta Radmila a Brankica rozmaznanú Belehradčanku Ljiljanu…

Staropazovčania o tento film prejavili veľký záujem a po druhej nedelňajšej projekcii na javisku obecenstvo malo príležitosť vidieť aj  niektorých hercov z filmu a predstaviteľov autorského a výrobného tímu.

Tak, ako na filme,  hviezdami večera aj v Pazove boli Brankica Sebastijanovićová a Miloš Biković, s ktorými sa mnohí i fotografovali v aule divadelnej sály. Potom v organizácii Strediska pre kultúru Stará Pazova sa s prítomnými aktermi filmu konala tlačovka o romantickej melodráma, ktorej dej sa odohráva v Srbsku, v 30. rokoch minulého storočia.

Ináč, mladá umelkyňa Brankica pochádza práve zo Starej Pazovy a toho času pripráva diplomovú prácu na hereckej akadémii v Belehrade. Na tlačovke okrem iného povedala, že je toto jej prvý film, v ktorom hrala a z neho má iba dobré pocity.

A.   Lešťanová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs