KOVAČICA: Školská oslava Svätého Sávu

27.jan 2014

KOVAČICA: Školská oslava Svätého Sávu

Oslava Svätého Sávu v Kovačici (foto: A. Chalupová)

Oslava Svätého Sávu v Kovačici (foto: A. Chalupová)

V Kovačickej obci sa dnes príležitostným programom zaznamenala školská slava Sv. Sávu  vo všetkých predškolských ustanovizniach a základných školách.

Tentokrát spoločný bohatý program v sieni pre telesnú výchovu pripravili hostitelia – žiaci ZŠ Mladých pokolení a hostia – žiaci Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici.

Po svätosavskej hymne v podaní žiackeho speváckeho zboru pod vedením učiteľa hudby Pavla Tomáša st. a po príhovore Ireny Hlebecovej, riaditeľky školy, nasledoval program, v ktorom odzneli primerané texty a básne o živote a diele svätého Sávu.

                                                                                       A. Chalupová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs