KYSÁČ: Stretnutie predstaviteľov prímestských MS

27.jan 2014

KYSÁČ:  Stretnutie predstaviteľov prímestských MS

Z iniciatívy členov Rady Miestneho spoločenstva Kysáč sa v piatok 24. januára v Kysáči stretli predstavitelia „dedinských“ miestnych spoločenstiev. Na stretnutie prišli z Kovilju, Futogu, Stepanovićeva a Čeneja. 

V prípade, že sa bude robiť kruhový objazd v Kysáči, pomník treba vymiestniť na inú lokalitu (foto: E. Šranková)

V prípade, že sa bude robiť kruhový objazd v Kysáči, pomník treba vymiestniť na inú lokalitu (foto: E. Šranková)

Na dvojhodinovom stretnutí načreli do mnohých tém, ktoré trápia tak predstaviteľov ako i občanov spomenutých osád. Medziiným konštatovali, že sú ingerencie miestnych spoločenstiev znížené, ako i to, že je potrebné definovať spoločné problémy a potom spoločne nastupovať a zasadzovať sa za ich riešenie.

Na piatkovom zasadnutí pozornosť venovali otázke pochovávania, čo iba vo Futogu riešili tak, že tieto služby zverili VKP Lisje z Nového Sadu. S tým, ako sa to robí sú spokojní, nie však s cenami, ktoré sú pre rodinu zosnulého náročné.

V iných osadách (ktorých predstavitelia boli prítomní) to ešte riešia alebo zverili cirkvám. V Kysáči je tento problém tiež vo fáze riešenia a stanovisko RMS Kysáč je, že cirkevnému výboru treba umožniť, aby začal s prácou.

Hovorilo sa aj o organizovaní aktivít na zriadení dediny a údržbe komunálnej hygieny. V rámci toho najviac o vynášaní smetí, čo všetci robia organizovane prostredníctvom VKP Čistoća.

V Kysáči na poslednom Zhromaždení občanov rozhodli, aby sa celá dedina zapojila do organizovaného vynášania smetí, aby teda všetky domácnosti mali odpadové koše a aby sa odpad vyvážal z celého Kysáča.

Keď ide o komunálne potreby jednotlivých MS, ktoré v tvare požiadaviek zaslali do Ústavu pre výstavbu mesta Nový Sad, bolo vidno, že sú priority podobné. V Kysáči je to výstavba kruhového objazdu a riešenie atmosferickej kanalizácie v ďalších uliciach.

Prítomní mali pripomienky aj na prácu polície a komunálnej polície a navrhli tiež uvedenie hájnickej služby.

Prítomní na piatkovom zasadnutí v Kysáči sa uzhodli na tom, že v „dedinských“ miestnych spoločenstvách majú problémy celkom iné ako v MS, ktoré sú v meste. Tiež konštatovali, že by spolupráca prímestských miestnych spoločenstiev mala byť intenzívnejšia a rozprávali sa v tom smere, že treba s takýmito stretnutiami pokračovať.

E. Šranková

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs