Kritici zvolili: SAVO STEPANOV

27.jan 2014

Kritici zvolili: SAVO STEPANOV

Už 35 rokov vo výtvarnej galérii Kultúrneho strediska Belehradu  prebieha tradičná výstava označujúca začiatok ročnej výstavnej sezóny. Jej názov je Kritici zvolili, cieľ prezentovať nové aspekty a rámce aktuálnej výtvarnej produkcie. Náš známy kritik a laureát Ceny Lazara Trifunovića za rok 2011 Savo Stepanov na svojom autorskom podujatí v Belehrade zostal dôsledný sebe. Rozhodol sa osviežiť tunajšiu scénu dosť nezvyčajnou, no mimoriadne zaujímavou výstavou Milan Konjović, Stevan Kojić: O umení (a o bicykli).

 

Novodobý bicykel Stevana Kojića (foto: O. Filip)

Novodobý bicykel Stevana Kojića (foto: O. Filip)

Ako neúnavný hľadač súvislostí aj tam, kde ich navonok nieto, Stepanov ich v prípade dvoch radikálne odlišných umelcov objavuje v našom najčastejšom dopravnom prostriedku: v bicykli, ktorý je u oboch autorov prostriedkom dostať sa, síce s iným zámerom, do prírody.

Pre Konjovića bicykel bol prostriedkom, ktorým šiel na dlhšie túry, počas ktorých maľoval krajinky. Bicykel Stevana Kojića je novodobý a komputerizovaný, s prenosným počítačom a viacerými externými senzormi.

Umelec sadá naň nie preto, aby sa ako Konjović vydal v ústrety hľadaniu nových výtvarných motívov, ale hlavne preto, aby ho využil ako svojrázne vedecko-terénne vozidlo, vybavené možnosťou objaviť elektronický odpad a iné subjekty technologických či biologických štruktúr.

Jedna z Konjovićových malieb (foto: O. Filip)

Jedna z Konjovićových malieb (foto: O. Filip)

Rozličná povaha cyklistických zájazdov naznačuje dosť toho o umení a postojoch dvoch autorov, taktiež o duchu doby, ktorú žili alebo žijú. Nie v poslednom rade bicykel možno chápať i ako nenápadnú a diskrétnu poctu mladšieho autora voči staršiemu, najmä k jeho tvorivej energii a inakšiemu chápaniu umenia.

V každom prípade podujatie, ktoré odštartovalo 14. januára, si treba pozrieť, keďže trvá len do 2. februára. Zo desať známych malieb Milana Konjovića a pár nezvyčajných inštalácií Stevana Kojića ozaj stoja za to.

Oto Filip

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs