Bohatý program vojlovických dožinkových osláv

28.júl 2015

Bohatý program vojlovických dožinkových osláv

András Harmonai s manželkou Máriou aj tohto roku usilovne ukazovali mladým, ako sa kosí, hrsťuje a viaže do snopov zrelá pšenica

András Harmonai s manželkou Máriou aj tohto roku usilovne ukazovali mladým, ako sa kosí, hrsťuje a viaže do snopov zrelá pšenica

Už 21 rokov zaradom Vojlovičania bohatým programom oslavujú ukončenie najdôležitejšej práce v poľnohospodárstve − žatvy, a tak vzdávajú hold pšenici, múke a chlebu. Tohtoročné Dožinkové slávnosti sa začali 22. júla  prednáškami pre poľnohospodárov a už nasledujúceho dňa na vydarenej premiére do života uviedli monografiu Vojlovica – kultúrne tradície Slovákov v Banáte, skupiny autorov z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Na tradičnom Dožinkovom jarmoku 24. júla početní návštevníci si mohli nielen pozrieť, ale aj ochutnať a kúpiť tradičné výrobky z pšenice − od chleba, rezančekov a rôznych pečív po tradičné koláčiky, ktoré pripravili členky dvoch domácich spolkov a ich hostky z Kovačice, Padiny, Pančeva, Hajdušice, Skorenovca, Dolova, JabukyAradáča. Nevystala, pravdaže, ani výstava starobylých a nových ručných prác účastníčok jarmoku.

Na stánku vojlovického Združenia žien samé maškrty – makové buchty a pirohy a vojlovické lopty, čiže herovky

Na stánku vojlovického Združenia žien samé maškrty – makové buchty a pirohy a vojlovické lopty, čiže herovky

Toto podujatie navštívil aj podpredseda pokrajinskej vlády Miroslav Vasin, ktorý po obchôdzke jarmoku navštívil aj miestnosti KUS Árona Tamásiho a MOMS Vojlovica, pozrel si evanjelický a kostol reformovanej cirkvi a etno dom SKOS Detvan. Pri tej príležitosti povedal, že takéto podujatia sú veľmi významné pre Vojvodinu, lebo prezentujú jej multietnickosť a krásu rozličností. S uspokojením konštatoval, že čoraz väčší počet takýchto a podobných podujatí svedčí o tom, že národnostné spoločenstvá sú čoraz viac vedomé toho, že svoju tradíciu a kultúru musia prezentovať, lebo, ako povedal, národ, ktorý si nie je vedomý svojich tradícií, nemá ani budúcnosť. Vo večerných hodinách na nádvorí SKOS Detvan spoločný kultúrno-umelecký program predviedli ochotníci kultúrno-umeleckých spolkov Detvan, Árona Tamásiho a Stanka Paunovića.

Oni kosiť a hrsťovať akiste už nebudú musieť, ale aspoň videli, ako to ich starí rodičia robili: mladí Vojlovičania v dožinkovom sprievode vojlovickými ulicami

Oni kosiť a hrsťovať akiste už nebudú musieť, ale aspoň videli, ako to ich starí rodičia robili: mladí Vojlovičania v dožinkovom sprievode vojlovickými ulicami

Aj keď sa zabávali do neskorých nočných hodín, usilovní krojovaní ženci už nasledujúceho dňa vyšli do chotára a prezentovali starobylý spôsob ručného kosenia a viazania žita do snopov, po čom sa v pestrom sprievode so spevom vybrali ulicami Vojlovice.

Vojlovickí ochotníci v kultúrno-umeleckom programe zatancovali chýrečné vojlovické tapantoše

Vojlovickí ochotníci v kultúrno-umeleckom programe zatancovali chýrečné vojlovické tapantoše

Rušno bolo aj na ihriskách FK Mladosť, kde prebiehal tradičný turnaj v malom futbale. Nuž a tak ako to tradícia nakladá, aj tohtoročné oslavy sa ukončili dožinkovými bálmi v SKOS Detvan a Árona Tamásiho.

Pod organizáciu podujatia sa podpísali už spomínané kultúrno-umelecké spolky, v čom im nezištne pomohli vojlovický MOMS, požiarnický spolok a FK Mladosť.

Vladimír Hudec

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs