Medzinárodný výtvarný a básnický tábor v Krčedine

28.júl 2015

Medzinárodný výtvarný a básnický tábor v Krčedine

Účastníci tábora Krčedin 2015

Účastníci tábora Krčedin 2015

V poradí ôsmy Medzinárodný výtvarný a básnický tábor Krčedin 2015, ktorý trval od 23. do 26. júla, aj tentoraz zhromaždil veľký počet účastníkov. V dome rodiny Jakšićovej v Krčedine tvorilo a kamarátilo sa 36 maliarov a sochárov tak z našej krajiny, ako aj zo zahraničia – z Talianska, Nemecka, Ruska, Slovinska, Rumunska, Maďarska…

S výtvarníkmi – účastníkmi tábora boli aj početní básnici, herci, operní speváci… Toto už známe júlové podujatie otvoril herec Milenko Pavlov. Počas slávnostného otváracieho ceremoniálu tábora hovoril aj Petar Filipović, predseda Obce Inđija, ktorý okrem iného povedal, že toto podujatie zaradili medzi významné podujatia na území Inđijskej obce.

Početné obecenstvo vo dvore rodiny Jakšićovej (Foto: Zoran Milić)

Početné obecenstvo vo dvore rodiny Jakšićovej (Foto: Zoran Milić)

Tradičné tituly Ja Krčedinac, ktoré doteraz získali Bora Đorđević, Ivan Bekjarev, Minja Subota, Raša Popov, Slađana Miloševićová a iní, tohto roku udelili Milenkovi Pavlovovi, Neletovi Karajlićovi, Bete Đorđevićovej a Adamovi Puslićovi, ktorí boli aj špeciálnymi hosťami tábora.

Anna Lešťanová

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs