Najprv skosili, potom oslávili

29.júl 2015

Najprv skosili, potom oslávili

DEŇ ŽATVY V KOVAČICI

Na zábave tancovali i starí, i mladí

Na zábave tancovali i starí, i mladí

Koniec žatvy v Kovačici poľnohospodári zaznamenali uplynulý víkend, čiže v sobotu 25. júla t. r.

Tohtoročná v poradí piata dožinková oslava v osade insitného umenia bola na nádvorí Miestneho spoločenstva Kovačica. Na  ľudovú veselicu si členovia Združenia poľnohospodárov Kovačičania pozvali hostí nielen z domácej pôdy, ale aj spoza chotára. Na začiatku podujatia sa všetkým návštevníkom prihovoril predseda združenia Ján Hriešik, ktorý okrem iného vyjadril aj spokojnosť s veľkou návštevnosťou akcie.

Podujatie je z roka na rok čoraz masovejšie

Podujatie je z roka na rok čoraz masovejšie

Organizátori tohto spoločensko-zábavného podujatia pre najmladších hostí usporiadali rôzne zábavné hry, v ktorých si mohli vyskúšať svoje fyzické zručnosti. Súťažili v ťahaní povrazu, skákaní vo vreciach a pod. V príjemne upravenom priestore, ktorý pripomínal žatvu, manželky poľnohospodárov pripravili a zdarma podávali chutný kotlíkový guláš a domáce pampúšiky.

Do tanca a na dobrú náladu hral slovenský ľudový orchester, ktorý tvorili hudobníci Pavel Tomáš ml., Miroslav Svetlík a Emil Nemček ml.

Zábava sa vydarila, o čom svedčila aj skutočnosť, že až v nedeľu ráno mnohých návštevníkov domov vyprevádzalo kikiríkanie kohútov.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs