Heimlichov manéver pri prvej pomoci

27.júl 2015

Heimlichov manéver pri prvej pomoci

Praktická ukážka prvej pomoci

Praktická ukážka prvej pomoci

O prvej pomoci sa dnes dozvedáme najčastejšie, keď je už neskoro. To, čo kedysi bolo súčasťou vzdelávania v škole, sa stalo minulosťou. Ale ľudia nie sú ani opatrnejší, ani život neprináša bezpečnejšie situácie. Preto je na mieste, aby sme si pár vecí pripomenuli. Možno argumentovať tým, že predsa počas vodičského kurzu sa venuje časť hodín aj poskytovaniu prvej pomoci. Ale predsa aj mladší ako osemnásťročný človek sa môže ocitnúť v situácii, kedy treba pomôcť.

Starší súrodenci či rodičia by mali poznať niektoré dôležité veci. Pravdaže, jedna vec je vedieť ich teoreticky, druhá vedieť správne zareagovať v praxi. Na nedávnej prednáške v Báčskom Petrovci o prvej pomoci deťom, ktorú organizovala Mariana Valtnerová v spolupráci s Asociáciou ženských podnikateliek, nám pár základných rád priblížili zdravotné sestry Anna MedovarskáMarija Marková.

Častým úrazom sú popáleniny 1. a 2. stupňa. Ani neviete ako a oparíte sa horúcou vodou, kávou, pri sporáku či na žehličke. Sčervenenú kožu treba dať okamžite pod tečúcu studenú vodu. Ak na tele prihorelo oblečenie, treba ho strhnúť, hoci koža sa poškodí. Samotné oblečenie je však horúce a pálilo by tiež.

Nebezpečné môže byť aj dusenie. Malé dieťa sa môže začať dusiť materským mliekom, stravou či cudzím predmetom. Keď sú dýchacie cesty nepriechodné, treba použiť tzv. Heimlichov manéver: Kým je dieťa malé, možno ho položiť bruškom na naše predlaktie. Zároveň mu dlaňou pridržiavame hlavičku. Koreňom dlane potom približne 5-krát udrieme medzi lopatky, aby sa predmet dostal z tela. Ak tento spôsob nepomôže, prevrátime dieťa na chrbát a dvoma prstami pod hrudným košom zatlačíme smerom ku krku. Vzduch by mal predmet vytlačiť.

Ak napríklad dôjde ku krvácaniu, treba rozlíšiť, či ide o venózne, keď krv len steká a je tmavá, neokysličená. V takom prípade treba obväz uviazať pod ranou. Ak ide o tepnové krvácanie, krv je jasnočervená a strieka. Obviažte nad ranou. Veľké krvácajúce rany sa na rozdiel od malých neomývajú, predmety z nich sa nevyberajú. Neraz sa stalo, že práve predmet v rane zastavoval krvácanie. Na ranu však môžete položiť sterilnú gázu a tiež ju obviazať, bez ohľadu na to, o aký typ cievneho krvácania ide.

Oveľa dôležitejšia je však prevencia a obozretnosť pri akejkoľvek činnosti. Dobrých rád nikdy nie je dosť. Preto na záver len jedna, nebojte sa pomôcť, ak bude treba. Iste to zvládnete.

Monika Necpálová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs