Časť poľnohospodárskej techniky

26.mar 2013

PRVÉ VÝSLEDKY SČÍTANIA V POĽNOHOSPODÁRSTVE (3)

 

Obrábanie pôdy je nepredstaviteľné bez poľnohospodárskej techniky. Pre ľudstvo pôda predstavuje nielen rozhodujúci prírodný zdroj, ale je súčasne ekonomický a ekosociálny potenciál. Lebo umožňuje produkovať potraviny a suroviny, recykluje odpady, tvorí leso-poľnohospodársku krajinu, filtruje a zadržiava vodu, umožňuje využívať a zhodnocovať slnečnú energiu, zabezpečuje obeh a bilanciu látok v prírode, udržiava diverzitu rastlinných a živočíšnych druhov, primárne formuje kvalitu  životného prostredia, je zdrojom, istotou pre spoločenské bytie obyvateľstva. Pre človeka je nevyhnutnou podmienkou existencie, keďže umožňuje poľnohospodársku výrobu a je nezastupiteľná v zabezpečovaní výživy.

Nové traktory: ešte stále ich je viac inde ako na poliach

Poľnohospodárska mechanizácia patrí medzi tie prvky uvedenej výroby, ktoré v rozhodujúcej miere ovplyvňujú jej efektívnosť. Priemysel poľnohospodárskych strojov a traktorov ponúka čoraz výkonnejšie a spoľahlivejšie pracujúce výrobky, ktoré sú ale súčasne i drahšie. Ak by sa mal stanoviť azda základný záver z vlaňajšieho sčítania poľnohospodárskej techniky, konkrétne traktorov u nás, tak by mohol znieť: čo do počtu ich je pomerne dosť, no ich ekonomická efektívnosť je hodne podmienená, skôr  negatívne ovplyvnená stupňom ich opotrebenia. Obnovenie je limitované  dosť vysokou cenou nových strojov, čiže tzv. ekonomickými znakmi techniky, vplývajúcimi na nákup: kapitálovou potrebou, životnosťou, hodnotou odpredaja, ročným vyťažením, nákladmi na udržiavanie a opravy, pracovnými nákladmi.

Podľa súpisu z roku 2012 traktorov, ako základných zložiek poľnohospodárskej strojovej techniky, bolo celkovo 408 734 alebo priemerne dvanásť na sto hektárov ornej pôdy. Najviac ich je na takúto výmeru v regióne južného a východného Srbska: priemerne dvadsať, ako aj v belehradskom regióne – sedemnásť. Vo Vojvodine je ich len sedem na sto hektárov obrábateľnej pôdy.

Z celkového počtu traktorov je asi dve tretiny na juhu Srbska: 279 330. Na severe ich je 129 404, z čoho vo Vojvodine 106 981 a v oblasti Belehradu 22 423. Z dvadsiatich piatich oblastí najviac ich je v regióne Braničeva: 26 684, v Rasinskej oblasti: 24 386, tiež v Mačve: 23 899. Najmenej ich je v Pirote a v jeho okolí – len 5 220. Z uvedeného počtu štatistických regiónov nad 20 000 traktorov je v deviatich, kým je medzi 10 000  a 15 000 traktorov vo ôsmich oblastiach. Keďže ide len o jeden segment, vlastne všeobecný údaj o poľnohospodárskej technike, jasné je, že by pre vznik úplnejšieho obrazu jej stavu boli žiaduce aj údaje o iných, najmä mobilne pracovných strojoch, ako sú kombajny, sejačky… Netreba však zabúdať, že nasledujú i ďalšie výsledky sčítania v poľnohospodárstve.

(Dokončenie v budúcom čísle: Stav dobytka)

O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs