Pre poľnohospodárov palivo od apríla

26.mar 2013

AKTUÁLNE

Predaj paliva na jarnú sejbu začne 1. apríla 2013. Jeho cena bude nižšia o 50 dinárov po litri. O tom, na ktorých čerpacích staniciach sa bude môcť subvencované palivo čerpať, sa v čase písania príspevku ešte stále rozhoduje, ale podľa stanovených podmienok pre firmy s najväčšou pravdepodobnosťou to bude NIS. Združenie naftových spoločností zaslalo Ministerstvu poľnohospodárstva návrh, aby sa poľnohospodárom umožnila kúpa pohonných hmôt pre jarnú sejbu na každej čerpacej stanici, ktorá im vyhovuje, a aby neskôr mohli realizovať nárok na subvencovanú cenu a vrátenie akcíz.

Poľnohospodári môžu palivo po zníženej cene kupovať od apríla do konca mája viackrát, a nielen raz, ako tomu bolo doteraz. Žiadosť o vrátenie peňazí môžu odovzdávať od 1. mája, ale to môžu urobiť iba raz. Na jarné práce je určených 60 litrov po hektári, ktoré sú zaevidované v registri poľnohospodárskych gazdovstiev.

 

Nové súbehy pre vojvodinských poľnohospodárov

Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo vypísal súbeh na poskytnutie nenávratných prostriedkov na nákup systémov ochrany pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, zavlažovacích systémov, vybavenia pre fóliovníky, ako aj na zdokonalenie výroby tovaru s väčšou dodanou hodnotou. Na tieto účely je vyčlenených 535 miliónov dinárov.

Súbeh na rozvinutie používania poľnohospodárskej pôdy prostredníctvom zaobstarávania systémov ochrany pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami trvá od 16. marca do 17. mája 2013. Zabezpečené sú financie na nákup protiľadovcových sietí pre plochy veľkosti od jedného do desať hektárov na území Vojvodiny, vo výške 60 % z celkovej hodnoty vybavenia. Na tieto účely je zabezpečených 160 miliónov dinárov, pod podmienkou, že suma na podporu investícií na základe súbehu nesmie byť vyššia ako 800 000 dinárov po hektári.

Uchádzať sa môžu fyzické osoby – nositelia registrovaných rodinných poľnohospodárskych gazdovstiev, právnické osoby a družstvá registrované na pestovanie ovocia.

Súbeh na získanie nenávratných prostriedkov na zavlažovanie trval od 16. do 30. marca 2013.

Na základe súbehu na získanie financií na nákup vybavenia pre rastlinnú výrobu v chránených priestoroch na rok 2013 poľnohospodárom bude k dispozícii 80 miliónov dinárov. Bude im umožnená kúpa vybavenia v hodnote 50 % z celkovej hodnoty investície. Užívateľmi podnetných prostriedkov môžu byť fyzické osoby – nositelia registrovaných poľnohospodárskych gazdovstiev na území Vojvodiny, ktorí sa zaoberajú pestovaním zeleniny, kvetov, bobuľovín (jahôd, malín, černíc) pod podmienkou, že je registrované poľnohospodárske gazdovstvo zapísané v registri, nositeľ gazdovstva má menej ako 65 rokov a všetky daňové povinnosti a verejné poplatky za rok 2012 má vyrovnané. Treba priložiť dôkaz o vlastníctve pôdy alebo ak má pôdu v prenájme zmluvu o prenájme pôdy, na ktorej sa plánuje realizácia investícií na obdobie najmenej päť rokov odo dňa kúpy vybavenia.

Ľ. S. 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs