Centrum slovenských ochotníckych divadiel

26.mar 2013

V Klube VHV staropazovského SKUS hrdinu Janka Čmelíka sa vo štvrtok 21. marca uskutočnilo podpisovanie Zmluvy o vzájomných právach a povinnostiach zakladateľa a organizátora dvoch našich celomenšinových festivalov – Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín a Prehliadky detskej divadelnej tvorby 3 x Ď. Zmluvu, ktorá zaručuje lepšie podmienky pre rozvoj divadelného ochotníctva, podpísali Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, Milina Sklabinská, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova, a Anna Lepšanovićová, predsedníčka SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove.

Zmluvu podpísali: (zľava) Milina Sklabinská, Anna Tomanová-Makanová, Đorđe Radinović a Anna LepšanovićováNa základe tejto podpísanej zmluvy o organizácii a realizácii kultúrnych podujatí s uvedenými štyrmi činiteľmi obe divadelné prehliadky sa budú každoročne organizovať v Starej Pazove. A to nie náhodou, lebo práve v tomto prostredí divadlo úspešne pôsobí už 110 rokov a doposiaľ dalo veľký počet kvalitných divadelných predstavení, režisérov a hercov. Prehliadky Divadelný vavrín a 3 x Ď týmto získavajú nielen organizačnú, edukačnú, ale aj permanentnú finančnú podporu zo strany Národnostnej rady, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, AP Vojvodiny, lokálnej samosprávy a prostredníctvom projektov z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí i zo strany Slovenskej republiky.

Nový model organizácie festivalov Divadelný vavrín a Prehliadky 3 x Ď, o ktorom na štvrtkovom podpisovaní zmluvy hovorila Milina Sklabinská,  má tri novoutvorené telesá. Predovšetkým je to koordinátor týchto festivalov, organizačno-správna rada a programová rada. V blízkej budúcnosti budú spresnené i termíny oboch prehliadok.

Pri tejto príležitosti A. Tomanová-Makanová okrem iného povedala, že sa týmto bude presne vedieť, čo je čí záväzok a kto je zodpovedný za daný segment práce. Spoločnými silami sa prehliadky budú nielen zachovávať, ale i zveľaďovať. „V Starej Pazove majú bohatú a úspešnú divadelnú tradíciu a týmto sa ona stáva strediskom vojvodinského divadelného ochotníctva, lebo sa tu uskutočňuje i pokrajinská prehliadka divadelnej tvorby…“ okrem iného zdôraznila predsedníčka NRSNM a doložila, že sa týmto v Starej Pazove bude rozvíjať nielen kultúra, ale i turizmus a že sa vôbec širšie bude predstavovať toto vyspelé prostredie. Đorđe Radinović v mene staropazovskej lokálnej samosprávy vyzdvihol, že sa budú usilovať, aby sa kultúrny život občanov obce a tým aj príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny vyvíjal a zveľaďoval. Anna Lepšanovićová pripomenula, že sa tohtoročný Divadelný vavrín bude organizovať po 44-krát, kým prehliadka 3 x Ď v roku 2013 v Starej Pazove bude už po 20-krát.

A. Lešťanová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs