Záujem o krásne slovo stúpa

26.mar 2013

Kultúrno-osvetové spoločenstvo Kovačickej obce usporiadalo obecnú súťaž v prednese prózy a poézie, a tak po školských recitačných súťažiach najlepší recitátori z Kovačickej obce v stredu 20. marca súťažili o postup do oblastnej súťaže. V kongresovej sieni Podnikateľsko-rekreačného strediska Relax v Kovačici si recitačné vlohy zmeralo 49 milovníkov prednesu krásneho slova zo základných škôl v obci.

Súťažilo sa v troch kategóriách: nižšia (1. – 4. ročník ZŠ), stredná (5. – 8. ročník ZŠ) a vyššia (stredoškoláci). Deťom, učiteľom a rodičom sa prihovorila tajomníčka KOS Kovačickej obce Jarmila Ćendićová a výkony recitátorov hodnotil herec Miroslav Žužić. Spomedzi 25 najmladších recitátorov do ďalšej súťaže postúpili: Ivana Megová a Daniela Severínyová z Padiny, Kristián Balček a Gabriela Svetlíková z Kovačice. V skupine 22 žiakov vyšších ročníkov ZŠ najúspešnejší boli: Iveta Galasová z Padiny, Beáta Balašová a Teodora Sikorová z Debeljače, Ivan Cicka a Alexandra Čížiková z Kovačice a Anelia Babucová z Uzdina. V najstaršej skupine súťažili iba Kovačičania, žiaci Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici, druháčka Nina Chalupová a prvák Martin Chrťan, ktorí tiež postúpili do zónovej súťaže. Pred zverejnením výsledkov súťaže M. Žužić vysoko ocenil prednes účinkujúcich a potešila ho vraj i skutočnosť, že z roka na rok počet účastníkov stúpa.

Recitačnú súťaž úspešne moderovali stredoškoláčky Jelena Kirićová a Annamária Chalupová. Oblastná súťaž recitátorov bude 5. apríla v Kovine.

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs