Ekológia na začiatok

26.mar 2013

VEĽTRHOVÁ JAR

 

 

Zo stánku Ministerstva energetiky, rozvoja a ochrany životného prostredia

Marec skutočne bol mesiacom prírody. Aj preto, že sa v jeho prvý deň začala meteorologická, alebo dvadsiateho marca kalendárna jar, tiež pre významné výročia ekologických udalostí alebo pre celý rad environmentálnych dní upriamujúcich a sústreďujúcich našu pozornosť na mnohoraký svet prírody okolo nás, nútiac nás zamyslieť sa nad našou úlohou v ňom.

Tak je pred štyridsiatimi rokmi prijatý Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, pred dvadsiatimi rokmi schválený Dohovor o ochrane a využívaní hraničných tokov a medzinárodných jazier. Štrnásteho marca bol Medzinárodný deň akcií proti priehradám a pre rieky, vodu a život, osemnásteho Medzinárodný deň planetárií, dvadsiateho prvého Medzinárodný deň domáceho hospodárstva a Svetový deň lesov, o deň neskoršie Svetový deň vody a prijatia Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy…

Majúc to všetko na zreteli, jasné je, prečo sa i Medzinárodný veľtrh ekológie Eco Expo konal  práve v polovici marca. Umožnil príchod mnohým vystavovateľom, bol pestrý a uplynul rýchlo, prinášajúc kopu nových a osožných poznatkov a nápadov. Najmä preto zostal zakódovaný v spomienkach a fotografických záberoch.

O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs